Visa allt om Järbo Garn Aktiebolag
Visa allt om Järbo Garn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 812 51 815 45 280 43 749 48 640 44 422 30 096 23 160 19 606 20 080
Övrig omsättning 24 - - 141 730 461 388 94 243 430
Rörelseresultat (EBIT) 2 219 1 895 1 726 2 112 7 096 6 504 2 438 1 289 1 073 1 508
Resultat efter finansnetto 3 437 1 870 1 898 1 746 6 667 6 307 2 309 1 074 966 1 396
Årets resultat 2 715 2 917 1 725 1 279 3 662 3 528 1 848 708 721 1 066
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 439 746 977 1 061 1 183 527 720 1 001 833
Omsättningstillgångar 27 775 25 364 23 499 19 614 25 708 18 528 12 577 8 631 7 484 7 175
Tillgångar 27 938 25 804 24 245 20 591 26 769 19 711 13 105 9 350 8 485 8 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 307 9 592 9 174 8 949 9 170 6 708 4 283 3 035 2 852 2 626
Obeskattade reserver 1 383 1 445 3 347 3 695 3 704 2 047 554 776 705 756
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 000 5 872 1 443 7 035 2 492 2 534 1 993 1 658 1 345
Kortfristiga skulder 17 248 12 767 5 852 6 504 6 859 8 464 5 734 3 547 3 270 3 281
Skulder och eget kapital 27 938 25 804 24 245 20 591 26 769 19 711 13 105 9 350 8 485 8 007
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 910 893 758 701 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 781 5 989 5 098 4 714 4 831 3 252 2 617 2 118 1 817 1 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 510 2 342 1 987 1 928 1 848 1 486 1 451 1 221 1 112 1 052
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 2 500 1 500 1 500 1 200 1 103 600 525 495
Omsättning 57 836 51 815 45 280 43 890 49 370 44 883 30 484 23 254 19 849 20 510
Nyckeltal
Antal anställda 17 16 15 15 15 14 11 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 401 3 238 3 019 2 917 3 243 3 173 2 736 2 573 1 961 2 008
Personalkostnader per anställd (tkr) 571 539 501 518 525 476 503 466 379 384
Rörelseresultat, EBITDA 2 495 2 202 2 030 2 452 7 425 6 728 2 768 1 657 1 410 1 796
Nettoomsättningförändring 11,57% 14,43% 3,50% -10,06% 9,50% 47,60% 29,95% 18,13% -2,36% -%
Du Pont-modellen 12,81% 8,33% 8,64% 10,42% 26,66% 33,05% 18,70% 13,87% 12,66% 19,28%
Vinstmarginal 6,19% 4,15% 4,63% 4,91% 14,67% 14,66% 8,14% 5,60% 5,48% 7,69%
Bruttovinstmarginal 41,34% 42,71% 45,42% 46,33% 49,77% 49,71% 46,38% 46,22% 44,52% 42,19%
Rörelsekapital/omsättning 18,21% 24,31% 38,97% 29,97% 38,75% 22,66% 22,74% 21,95% 21,49% 19,39%
Soliditet 37,17% 41,54% 48,61% 56,69% 44,45% 41,69% 35,80% 38,44% 39,59% 39,59%
Kassalikviditet 63,11% 68,76% 164,61% 132,64% 115,79% 102,02% 92,13% 109,19% 93,24% 81,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...