Visa allt om Stilia Svenska Aktiebolag
Visa allt om Stilia Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 683 859 915 1 024 1 224 1 371 1 015 965 1 055 1 229
Övrig omsättning - - - - - - - 3 37 -
Rörelseresultat (EBIT) 35 47 63 34 17 78 47 -45 -1 45
Resultat efter finansnetto 28 35 52 14 -10 49 9 -95 145 -9
Årets resultat 28 35 52 14 -10 49 9 -95 145 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 0 0 2 152 155 157 154 157
Omsättningstillgångar 604 534 514 537 616 602 703 815 921 928
Tillgångar 607 540 514 537 618 754 858 972 1 075 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 322 287 235 221 257 208 199 294 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 192 128 150 177 262 370 483 589 651 698
Kortfristiga skulder 65 89 77 125 135 127 167 184 130 238
Skulder och eget kapital 607 540 514 537 618 754 858 972 1 075 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 30 50 100 110 130 34 68 65 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 3 28 44 46 53 24 35 42 48
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 36 0 0 0 0
Omsättning 683 859 915 1 024 1 224 1 371 1 015 968 1 092 1 229
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 683 859 915 1 024 1 224 1 371 1 015 965 1 055 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 40 86 155 167 194 64 111 116 153
Rörelseresultat, EBITDA 37 52 63 36 19 80 49 -40 3 49
Nettoomsättningförändring -20,49% -6,12% -10,64% -16,34% -10,72% 35,07% 5,18% -8,53% -14,16% -%
Du Pont-modellen 6,43% 9,07% 13,04% 7,26% 3,40% 10,34% 5,71% -4,53% 18,70% 4,24%
Vinstmarginal 5,71% 5,70% 7,32% 3,81% 1,72% 5,69% 4,83% -4,56% 19,05% 3,74%
Bruttovinstmarginal 45,39% 41,79% 46,78% 48,24% 44,12% 43,03% 40,59% 38,55% 38,01% 45,24%
Rörelsekapital/omsättning 78,92% 51,80% 47,76% 40,23% 39,30% 34,65% 52,81% 65,39% 74,98% 56,14%
Soliditet 57,66% 59,63% 55,84% 43,76% 35,76% 34,08% 24,24% 20,47% 27,35% 13,73%
Kassalikviditet 303,08% 197,75% 158,44% 104,00% 142,22% 103,94% 136,53% 146,74% 292,31% 100,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...