Visa allt om Stockby Gård Aktiebolag
Visa allt om Stockby Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 11 5 29 19 0 51 176 214 177
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -14 -26 -4 -12 -45 1 0 2 -4
Resultat efter finansnetto 8 -14 -59 -10 -10 -28 1 0 2 -4
Årets resultat 8 -14 -59 -10 -10 -28 1 0 2 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 276 286 329 339 349 360 370 380 390
Omsättningstillgångar 108 88 92 101 133 129 126 124 144 164
Tillgångar 373 364 378 430 472 478 486 494 524 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 193 207 266 276 286 314 312 312 310
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 159 163 162 156 154 158 158 158 156 178
Kortfristiga skulder 14 8 9 8 42 34 14 22 56 66
Skulder och eget kapital 373 364 378 430 472 478 486 494 524 554
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 11 5 29 19 0 51 176 214 177
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 18 -4 -16 6 -2 -35 11 10 12 6
Nettoomsättningförändring 227,27% 120,00% -82,76% 52,63% -% -100,00% -71,02% -17,76% 20,90% -%
Du Pont-modellen 2,14% -3,85% -6,88% -0,93% -2,12% -% 0,21% 0,00% 0,38% -0,72%
Vinstmarginal 22,22% -127,27% -520,00% -13,79% -52,63% -% 1,96% 0,00% 0,93% -2,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 72,73% 40,00% 75,86% 100,00% -% 58,82% 43,18% 44,86% 34,46%
Rörelsekapital/omsättning 261,11% 727,27% 1 660,00% 320,69% 478,95% -% 219,61% 57,95% 41,12% 55,37%
Soliditet 53,89% 53,02% 54,76% 61,86% 58,47% 59,83% 64,61% 63,16% 59,54% 55,96%
Kassalikviditet 335,71% 337,50% 322,22% 437,50% 59,52% 44,12% 57,14% 227,27% 67,86% 136,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...