Visa allt om Åtvidabergs Vulkaniseringsverkstad Aktiebolag
Visa allt om Åtvidabergs Vulkaniseringsverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 857 7 483 7 162 7 462 8 233 8 330 8 289 8 010 8 761 8 349
Övrig omsättning 105 - - - - - - - - 90
Rörelseresultat (EBIT) -67 96 -114 -22 373 15 348 -16 365 554
Resultat efter finansnetto -66 76 -110 -33 376 3 333 8 374 543
Årets resultat 0 44 -1 1 206 8 240 40 301 437
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 216 69 87 189 239 347 509 387 377
Omsättningstillgångar 2 760 2 729 2 920 4 085 3 684 3 749 3 482 3 180 3 580 3 051
Tillgångar 3 181 2 945 2 989 4 171 3 873 3 988 3 830 3 690 3 968 3 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 835 1 835 1 790 1 791 1 790 1 584 2 154 1 914 1 874 2 153
Obeskattade reserver 50 116 95 208 243 148 157 150 209 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 297 995 1 103 2 172 1 840 2 256 1 518 1 625 1 884 1 020
Skulder och eget kapital 3 181 2 945 2 989 4 171 3 873 3 988 3 830 3 690 3 968 3 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 128 121 197 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 546 1 546 1 588 1 529 1 538 1 488 1 381 1 310 1 214 1 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 507 489 501 531 526 467 469 475 470 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 578 0 0 580
Omsättning 6 962 7 483 7 162 7 462 8 233 8 330 8 289 8 010 8 761 8 439
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 714 1 871 1 791 1 492 1 647 1 666 1 658 1 602 1 752 1 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 527 515 522 412 413 391 396 381 376 351
Rörelseresultat, EBITDA 26 173 -75 -22 506 200 540 181 501 761
Nettoomsättningförändring -8,37% 4,48% -4,02% -9,36% -1,16% 0,49% 3,48% -8,57% 4,93% -%
Du Pont-modellen -2,04% 3,53% -2,54% -0,22% 10,20% 0,50% 9,19% 0,54% 9,90% 16,25%
Vinstmarginal -0,95% 1,39% -1,06% -0,12% 4,80% 0,24% 4,25% 0,25% 4,49% 6,67%
Bruttovinstmarginal 46,90% 46,65% 10,32% 10,48% 16,06% 11,68% 15,31% 10,96% 26,29% 18,70%
Rörelsekapital/omsättning 21,34% 23,17% 25,37% 25,64% 22,40% 17,92% 23,69% 19,41% 19,36% 24,33%
Soliditet 58,91% 65,38% 62,37% 46,61% 50,84% 42,45% 59,26% 54,80% 51,02% 68,18%
Kassalikviditet 121,59% 159,70% 164,01% 137,29% 131,68% 122,43% 162,52% 124,25% 129,51% 196,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...