Visa allt om Enqvist Consulting Aktiebolag
Visa allt om Enqvist Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -2 -1
Resultat efter finansnetto -4 -4 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -2 -1
Årets resultat -4 -4 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -2 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Omsättningstillgångar 22 26 30 33 37 40 45 45 47 48
Tillgångar 29 33 37 40 44 47 52 52 54 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 29 33 37 41 44 46 49 53 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 3 3 3 5 3 2 1
Skulder och eget kapital 29 33 37 40 44 47 52 52 54 56
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -2 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,21% 87,88% 89,19% 92,50% 93,18% 93,62% 88,46% 94,23% 98,15% 98,21%
Kassalikviditet 550,00% 650,00% 750,00% 1 100,00% 1 233,33% 1 333,33% 900,00% 1 500,00% 2 350,00% 4 800,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...