Visa allt om Munters Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Munters Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 2 3 238 3 605 3 946 4 070 4 141 3 870 3 077
Övrig omsättning 4 22 - - 1 768 2 221 2 138 2 065 1 646 1 596
Rörelseresultat (EBIT) 3 -1 -28 18 -504 -646 575 235 536 446
Resultat efter finansnetto -9 242 -192 -401 -501 -647 573 201 444 2 175
Årets resultat -9 239 -196 -359 -22 24 116 220 39 1 257
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 124 205 2 666 3 040 4 486 7 888 6 736 5 711 5 711
Omsättningstillgångar 202 339 1 570 1 565 2 129 2 595 2 527 2 222 2 462 2 429
Tillgångar 231 463 1 775 4 231 5 169 7 081 10 415 8 959 8 173 8 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 341 102 1 883 2 241 2 263 2 239 2 123 1 903 1 864
Obeskattade reserver 0 0 0 0 88 567 1 249 833 944 824
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Långfristiga skulder 0 100 1 654 2 298 1 871 3 446 6 220 5 360 4 782 4 708
Kortfristiga skulder 5 21 18 50 969 805 707 643 544 743
Skulder och eget kapital 231 463 1 775 4 231 5 169 7 081 10 415 8 959 8 173 8 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 4 0 4 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 266 963 1 150 985 767 749 906
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 79 279 350 359 298 282 338
Utdelning till aktieägare 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 22 2 3 238 5 373 6 167 6 208 6 206 5 516 4 673
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 4 5 6 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 810 721 658 814 1 035 968 615
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 86 254 232 261 271 242 244
Rörelseresultat, EBITDA 3 -1 -28 18 146 409 1 647 1 273 1 328 1 014
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,94% -10,18% -8,64% -3,05% -1,71% 7,00% 25,77% -%
Du Pont-modellen -% -% 0,85% 2,25% -8,63% -8,39% 5,96% 3,37% 6,69% 27,33%
Vinstmarginal -% -% 750,00% 2,93% -12,37% -15,05% 15,26% 7,29% 14,13% 72,31%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 55,99% 56,95% 60,77% 74,40% 69,07% 70,36% 72,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 77 600,00% 46,79% 32,18% 45,36% 44,72% 38,13% 49,56% 54,79%
Soliditet 98,27% 73,65% 5,75% 44,50% 44,61% 37,86% 30,34% 30,39% 31,60% 30,19%
Kassalikviditet 4 040,00% 1 614,29% 8 722,22% 3 130,00% 100,21% 195,78% 201,98% 201,87% 280,15% 202,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...