Visa allt om Aktiebolaget Spongs Bokhandel
Visa allt om Aktiebolaget Spongs Bokhandel

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 7 5 082 11 645 13 087 13 477 14 819 14 906
Övrig omsättning - 51 - 36 1 679 19 25 36 51 61
Rörelseresultat (EBIT) -13 13 -16 12 1 614 472 826 512 842 571
Resultat efter finansnetto 1 122 55 -3 -1 042 1 462 454 919 487 880 617
Årets resultat 1 101 18 -1 -1 086 773 334 673 343 634 448
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 427 2 605 2 812 2 854 4 223 2 813 3 140 3 146 2 809 2 901
Omsättningstillgångar 996 2 804 2 711 2 925 2 539 4 700 4 972 4 287 4 987 5 065
Tillgångar 3 423 5 409 5 523 5 779 6 762 7 513 8 112 7 432 7 796 7 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 943 4 947 5 084 5 085 6 171 6 007 5 934 5 261 5 318 5 084
Obeskattade reserver 458 446 424 424 400 47 56 19 32 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 16 15 270 191 1 458 2 123 2 152 2 446 2 836
Skulder och eget kapital 3 423 5 409 5 523 5 779 6 762 7 513 8 112 7 432 7 796 7 966
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 420 616 595 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 661 1 714 1 583 1 267 1 551 1 673
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 346 700 746 1 032 990 985
Utdelning till aktieägare 120 2 950 0 0 0 260 260 0 400 400
Omsättning 0 51 0 43 6 761 11 664 13 112 13 513 14 870 14 967
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 8 9 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 456 1 454 1 497 1 347 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 300 284 352 284 292
Rörelseresultat, EBITDA -13 13 -16 12 1 614 529 876 575 934 673
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,86% -56,36% -11,02% -2,89% -9,06% -0,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,76% 24,12% 6,30% 11,34% 7,13% 11,31% 7,76%
Vinstmarginal -% -% -% 628,57% 32,09% 4,06% 7,03% 3,93% 5,95% 4,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 71,43% 40,97% 44,25% 43,57% 45,13% 41,95% 41,08%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 37 928,57% 46,20% 27,84% 21,77% 15,84% 17,15% 14,95%
Soliditet 96,41% 97,89% 98,04% 93,40% 95,62% 80,42% 73,66% 70,97% 68,51% 64,24%
Kassalikviditet 4 527,27% 17 525,00% 18 073,33% 1 083,33% 1 329,32% 158,23% 118,37% 82,48% 95,71% 79,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...