Visa allt om Aktiebolaget Vulkekonomi i Bålsta
Visa allt om Aktiebolaget Vulkekonomi i Bålsta

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 690 24 589 24 722 26 899 27 196 25 473 19 395 22 020 19 479 18 319
Övrig omsättning 87 12 - 5 - - - 264 270 36
Rörelseresultat (EBIT) 3 742 2 457 2 630 2 574 3 453 3 283 1 304 2 878 2 933 1 928
Resultat efter finansnetto 3 752 2 484 2 704 2 593 3 448 3 204 1 239 2 803 2 835 1 807
Årets resultat 369 1 161 1 791 1 640 1 024 2 066 801 1 367 1 272 1 122
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 524 6 332 6 863 7 212 7 373 7 482 7 982 8 466 8 357 8 659
Omsättningstillgångar 8 895 6 773 8 957 9 724 9 439 8 160 5 873 6 863 6 284 5 180
Tillgångar 15 418 13 105 15 819 16 935 16 813 15 643 13 855 15 329 14 641 13 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 346 6 977 7 816 7 424 5 784 6 760 4 695 3 893 3 027 2 755
Obeskattade reserver 255 73 99 99 33 72 83 327 424 807
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 350 1 750 1 950 2 150 2 350 2 550 5 500
Kortfristiga skulder 7 818 6 055 7 904 9 061 9 245 6 861 6 927 8 758 8 640 4 778
Skulder och eget kapital 15 418 13 105 15 819 16 935 16 813 15 643 13 855 15 329 14 641 13 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 1 645 1 248 1 197 2 242 1 724
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 709 4 347 4 594 5 041 5 019 2 677 2 593 3 015 2 439 2 696
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 330 2 300 2 448 2 679 2 159 2 273 2 426 1 940 1 608 1 577
Utdelning till aktieägare 3 000 0 2 000 1 400 0 2 000 0 0 500 1 000
Omsättning 27 777 24 601 24 722 26 904 27 196 25 473 19 395 22 284 19 749 18 355
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 769 2 459 2 472 2 690 2 720 2 547 1 940 2 202 1 948 1 832
Personalkostnader per anställd (tkr) 754 708 750 814 752 687 654 643 644 573
Rörelseresultat, EBITDA 4 226 2 920 3 169 3 095 3 975 3 840 1 873 3 402 3 473 2 300
Nettoomsättningförändring 12,61% -0,54% -8,09% -1,09% 6,76% 31,34% -11,92% 13,04% 6,33% -%
Du Pont-modellen 24,34% 18,98% 17,23% 15,65% 21,16% 21,10% 9,48% 19,23% 20,45% 14,08%
Vinstmarginal 13,55% 10,11% 11,03% 9,86% 13,08% 12,95% 6,77% 13,39% 15,37% 10,63%
Bruttovinstmarginal 51,70% 54,13% 56,24% 53,95% 54,24% 53,27% 56,50% 54,98% 62,47% 57,44%
Rörelsekapital/omsättning 3,89% 2,92% 4,26% 2,46% 0,71% 5,10% -5,43% -8,61% -12,10% 2,19%
Soliditet 48,94% 53,67% 49,90% 44,27% 34,55% 43,55% 34,33% 26,93% 22,76% 24,11%
Kassalikviditet 106,75% 103,85% 106,79% 104,02% 99,10% 114,12% 80,99% 76,06% 67,21% 98,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...