Visa allt om Gammelbyns Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Gammelbyns Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 714 1 727 1 754 1 609 1 576 1 470 1 357 1 352 1 633 1 635
Övrig omsättning 915 842 784 786 811 731 748 754 787 877
Rörelseresultat (EBIT) 630 732 837 955 963 838 334 345 573 492
Resultat efter finansnetto 671 785 905 1 073 1 031 888 375 402 1 059 547
Årets resultat 432 442 685 668 600 528 264 269 617 302
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 1 569 877 789 692 580 606 622 511 1 395
Omsättningstillgångar 3 186 2 657 2 711 2 213 1 819 1 449 2 029 1 963 2 016 1 757
Tillgångar 4 696 4 226 3 588 3 002 2 512 2 029 2 635 2 585 2 527 3 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 626 2 294 1 852 1 267 949 649 1 501 1 432 1 261 2 094
Obeskattade reserver 1 722 1 608 1 391 1 366 1 194 1 009 837 820 792 578
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 348 324 345 369 369 372 297 332 474 480
Skulder och eget kapital 4 696 4 226 3 588 3 002 2 512 2 029 2 635 2 585 2 527 3 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 140 409 468 443 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 239 195 209 146 98 17 102 84 57 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 108 91 90 60 41 54 180 212 267 333
Utdelning till aktieägare 0 100 0 100 350 300 200 195 98 1 450
Omsättning 2 629 2 569 2 538 2 395 2 387 2 201 2 105 2 106 2 420 2 512
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 857 864 877 805 788 735 452 451 544 545
Personalkostnader per anställd (tkr) 177 147 161 108 74 113 234 258 260 276
Rörelseresultat, EBITDA 834 894 884 977 970 856 358 372 626 547
Nettoomsättningförändring -0,75% -1,54% 9,01% 2,09% 7,21% 8,33% 0,37% -17,21% -0,12% -%
Du Pont-modellen 14,29% 18,58% 25,22% 35,71% 41,04% 43,72% 14,23% 15,55% 41,91% 17,86%
Vinstmarginal 39,15% 45,45% 51,60% 66,63% 65,42% 60,34% 27,63% 29,73% 64,85% 34,43%
Bruttovinstmarginal 54,14% 58,19% 61,57% 62,71% 58,50% 60,68% 57,70% 58,21% 64,24% 57,92%
Rörelsekapital/omsättning 165,58% 135,09% 134,89% 114,61% 92,01% 73,27% 127,63% 120,64% 94,43% 78,10%
Soliditet 84,52% 83,96% 81,86% 75,74% 72,81% 68,64% 80,37% 78,24% 72,47% 79,64%
Kassalikviditet 727,87% 602,47% 597,68% 424,93% 329,27% 230,91% 513,80% 436,45% 317,93% 256,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...