Visa allt om Lars Regnander Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Lars Regnander Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 155 103 136 247 304 386 369 110 80 180
Övrig omsättning - - - 29 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 -48 -5 0 -242 -23 25 -45 -11 -46
Resultat efter finansnetto 2 919 1 459 15 265 14 978 26 -33 5 -29
Årets resultat 2 919 1 459 15 265 14 978 26 -33 5 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 394 576 576 576 574 1 098 239 238 453 453
Omsättningstillgångar 3 301 1 070 1 124 1 105 1 502 763 286 271 44 22
Tillgångar 3 694 1 646 1 699 1 681 2 075 1 860 526 509 496 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 658 1 628 1 669 1 654 1 389 1 375 397 371 404 451
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 17 30 27 686 486 129 139 93 24
Skulder och eget kapital 3 694 1 646 1 699 1 681 2 075 1 860 526 509 496 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 264 200 80 24 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 144 144 132 264 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 45 73 83 122 125 115 60 52 74
Utdelning till aktieägare 0 890 0 0 0 0 0 0 0 51
Omsättning 155 103 136 276 304 386 369 110 80 180
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 155 52 68 247 304 386 369 110 80 180
Personalkostnader per anställd (tkr) - 50 64 215 386 389 318 140 76 216
Rörelseresultat, EBITDA 80 -48 -5 0 -148 -23 25 -45 -11 -46
Nettoomsättningförändring 50,49% -24,26% -44,94% -18,75% -21,24% 4,61% 235,45% 37,50% -55,56% -%
Du Pont-modellen 80,70% 88,70% 0,88% 15,82% 2,80% 52,58% 5,13% -6,48% 1,01% -6,12%
Vinstmarginal 1 923,23% 1 417,48% 11,03% 107,69% 19,08% 253,37% 7,32% -30,00% 6,25% -16,11%
Bruttovinstmarginal 98,71% 98,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 105,81% 1 022,33% 804,41% 436,44% 268,42% 71,76% 42,55% 120,00% -61,25% -1,11%
Soliditet 99,03% 98,91% 98,23% 98,39% 66,94% 73,92% 75,48% 72,89% 81,45% 95,15%
Kassalikviditet 8 921,62% 6 294,12% 3 746,67% 4 092,59% 218,95% 157,00% 221,71% 194,96% 47,31% 91,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...