Visa allt om Svedja Skog Aktiebolag
Visa allt om Svedja Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 562 6 366 6 883 8 661 10 466 8 700 8 345 10 681 8 210 5 941
Övrig omsättning 28 124 117 177 162 20 76 5 297 -
Rörelseresultat (EBIT) 249 -309 56 1 320 1 663 708 -274 197 1 281 377
Resultat efter finansnetto 209 -391 -93 1 141 1 386 494 -419 -178 923 256
Årets resultat 312 301 23 415 130 36 13 60 52 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 843 5 670 6 859 7 025 7 942 8 056 5 742 7 816 9 665 4 063
Omsättningstillgångar 572 1 272 2 336 2 318 2 795 1 929 1 271 1 493 1 647 1 161
Tillgångar 5 416 6 942 9 195 9 343 10 737 9 985 7 013 9 309 11 312 5 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 428 1 417 1 116 1 093 678 548 512 504 444 391
Obeskattade reserver 2 042 2 236 3 016 3 163 2 564 1 364 921 1 359 1 620 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 609 1 526 2 401 2 489 3 734 4 782 2 317 3 784 5 645 1 796
Kortfristiga skulder 1 336 1 763 2 663 2 598 3 761 3 292 3 263 3 663 3 602 2 265
Skulder och eget kapital 5 416 6 942 9 195 9 343 10 737 9 985 7 013 9 309 11 312 5 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 233 189 405 428 161 236 125 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 289 1 455 2 047 2 403 2 221 2 278 2 487 3 167 2 591 2 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 572 608 828 946 1 115 1 008 984 1 293 928 808
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 5 0 0
Omsättning 4 590 6 490 7 000 8 838 10 628 8 720 8 421 10 686 8 507 5 941
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 7 9 8 8 8 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 273 983 962 1 308 1 088 1 043 971 821 743
Personalkostnader per anställd (tkr) - 415 440 352 473 429 454 430 367 375
Rörelseresultat, EBITDA 919 446 952 2 645 2 878 1 617 1 881 2 548 2 375 980
Nettoomsättningförändring -28,34% -7,51% -20,53% -17,25% 20,30% 4,25% -21,87% 30,10% 38,19% -%
Du Pont-modellen 4,84% -4,09% 0,70% 14,36% 15,78% 7,13% -3,86% 2,20% 11,37% 7,41%
Vinstmarginal 5,74% -4,46% 0,93% 15,49% 16,19% 8,18% -3,25% 1,92% 15,66% 6,51%
Bruttovinstmarginal 64,40% 53,20% 62,81% 67,37% 64,29% 64,62% 68,27% 69,75% 72,35% 69,38%
Rörelsekapital/omsättning -16,75% -7,71% -4,75% -3,23% -9,23% -15,67% -23,87% -20,32% -23,81% -18,58%
Soliditet 55,77% 45,54% 37,72% 36,65% 23,91% 15,56% 16,98% 15,93% 14,24% 18,10%
Kassalikviditet 42,81% 72,15% 87,72% 89,22% 74,32% 58,60% 38,95% 40,76% 45,72% 51,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...