Visa allt om Lindome Flyttningsbyrå AB
Visa allt om Lindome Flyttningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 678 9 813 7 931 5 595 4 108 3 247 398 0 437 1 046
Övrig omsättning 4 - 24 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 740 38 -751 70 381 -25 -2 181 381
Resultat efter finansnetto 37 726 25 -759 68 379 -25 -2 181 381
Årets resultat 11 725 25 -759 1 26 -25 -2 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 1 252 2 143 200 910 0 0 0 0 71
Omsättningstillgångar 3 459 2 606 1 025 981 30 1 075 383 164 167 730
Tillgångar 3 626 3 858 3 168 1 181 941 1 075 383 164 167 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 977 966 241 216 166 165 139 164 166 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 649 2 892 2 927 965 775 910 244 0 0 635
Skulder och eget kapital 3 626 3 858 3 168 1 181 941 1 075 383 164 167 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 592 2 625 3 446 3 588 2 937 2 183 333 0 3 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 839 1 322 1 627 1 314 1 073 662 82 1 3 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 682 9 813 7 955 5 595 4 108 3 247 398 0 437 1 046
Nyckeltal
Antal anställda 11 8 10 10 8 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 516 1 227 793 560 514 3 247 398 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 500 512 494 503 2 864 415 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 43 873 38 -751 70 381 -25 -2 181 401
Nettoomsättningförändring 69,96% 23,73% 41,75% 36,20% 26,52% 715,83% -% -100,00% -58,22% -%
Du Pont-modellen 1,49% 19,34% 1,26% -63,17% 7,55% 35,44% -6,53% -% 108,38% 47,57%
Vinstmarginal 0,32% 7,60% 0,50% -13,33% 1,73% 11,73% -6,28% -% 41,42% 36,42%
Bruttovinstmarginal 73,14% 76,93% 87,21% 91,33% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,86% -2,91% -23,98% 0,29% -18,14% 5,08% 34,92% -% 38,22% 9,08%
Soliditet 26,94% 25,04% 7,61% 18,29% 17,64% 15,35% 36,29% 100,00% 99,40% 20,72%
Kassalikviditet 130,58% 90,11% 35,02% 101,66% 3,87% 118,13% 156,97% -% -% 114,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...