Visa allt om Aktiebolaget Procenter

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 12 18 18 0 32 41 355
Övrig omsättning - - - - - - - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) -63 -62 -39 -55 -57 -55 -66 -56 -148 20
Resultat efter finansnetto -51 -629 19 -12 -24 41 -55 -65 -8 27
Årets resultat -51 -629 19 -12 -24 41 -55 -38 7 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 255 271 827 1 161 1 168 1 183 1 188 1 195 1 363 1 797
Omsättningstillgångar 10 42 111 101 110 139 125 207 153 154
Tillgångar 265 313 938 1 262 1 278 1 322 1 313 1 402 1 516 1 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 199 828 1 142 1 154 1 178 1 137 1 192 1 280 1 323
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 27 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 9 11 33 66 99 82 103
Kortfristiga skulder 116 114 110 110 112 111 110 111 127 479
Skulder och eget kapital 265 313 938 1 262 1 278 1 322 1 313 1 402 1 516 1 950
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 6 59
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 3 42 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Omsättning 0 0 0 12 18 18 0 32 41 384
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 32 41 355
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 9 45 154
Rörelseresultat, EBITDA -47 -62 -39 -43 -42 -43 -59 -42 -116 66
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -33,33% 0,00% -% -100,00% -21,95% -88,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -0,32% -1,10% 3,86% -% -0,93% 10,16% 4,56%
Vinstmarginal -% -% -% -33,33% -77,78% 283,33% -% -40,62% 375,61% 25,07%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -75,00% -11,11% 155,56% -% 300,00% 63,41% -91,55%
Soliditet 55,85% 63,58% 88,27% 90,49% 90,30% 89,11% 86,60% 85,02% 85,72% 69,51%
Kassalikviditet 8,62% 36,84% 100,91% 91,82% 98,21% 125,23% 113,64% 186,49% 120,47% 32,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...