Visa allt om BF-Konsult AB
Visa allt om BF-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 021 7 050 7 159 6 472 4 845 5 591 5 169 5 409 8 691 6 861
Övrig omsättning 188 165 - - - - - 62 161 171
Rörelseresultat (EBIT) 1 512 1 170 1 177 1 078 -710 25 792 122 1 862 1 723
Resultat efter finansnetto 1 511 1 180 1 189 1 100 -671 118 702 -6 2 391 1 912
Årets resultat 934 906 544 641 -113 432 449 -197 1 636 1 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 347 75 48 13 52 102 468 665 531 141
Omsättningstillgångar 5 389 3 635 4 258 2 880 2 706 5 915 4 821 7 818 9 602 9 833
Tillgångar 5 736 3 710 4 306 2 893 2 757 6 017 5 289 8 483 10 133 9 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 065 1 031 715 771 530 643 641 5 692 6 890 6 254
Obeskattade reserver 810 499 487 250 0 558 1 040 949 822 712
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 861 2 179 3 103 1 873 2 227 4 817 3 608 1 842 2 422 3 008
Skulder och eget kapital 5 736 3 710 4 306 2 893 2 757 6 017 5 289 8 483 10 133 9 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 855 852 931 912 1 568 1 783 1 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 457 2 884 2 867 1 752 1 358 1 364 755 1 122 1 516 1 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 131 858 931 798 1 038 873 623 1 030 1 568 1 132
Utdelning till aktieägare 900 0 0 400 0 430 0 0 6 500 1 000
Omsättning 9 209 7 215 7 159 6 472 4 845 5 591 5 169 5 471 8 852 7 032
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 128 1 007 1 023 925 692 799 1 034 1 082 1 738 1 372
Personalkostnader per anställd (tkr) 577 538 530 475 453 - 437 753 988 762
Rörelseresultat, EBITDA 1 586 1 183 1 192 1 117 -659 3 106 873 266 2 058 1 798
Nettoomsättningförändring 27,96% -1,52% 10,61% 33,58% -13,34% 8,16% -4,44% -37,76% 26,67% -%
Du Pont-modellen 26,36% 31,81% 27,75% 38,09% -24,23% 1,96% 20,46% 3,93% 23,62% 19,17%
Vinstmarginal 16,76% 16,74% 16,69% 17,03% -13,79% 2,11% 20,93% 6,16% 27,53% 27,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 20,65% 16,13% 15,56% 9,89% 19,64% 23,47% 110,48% 82,61% 99,48%
Soliditet 29,58% 38,28% 25,43% 33,02% 19,22% 17,52% 26,61% 75,15% 73,84% 67,84%
Kassalikviditet 139,58% 166,82% 137,22% 153,76% 121,51% 122,79% 133,62% 424,43% 396,45% 326,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...