Visa allt om Landskapsmästarna Larcia Aktiebolag
Visa allt om Landskapsmästarna Larcia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 062 4 593 4 597 4 650 4 495 4 371 4 169 4 107 3 927 3 762
Övrig omsättning 396 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 676 810 355 476 586 503 472 671 1 049 651
Resultat efter finansnetto 1 504 1 143 376 671 706 330 766 820 -373 892
Årets resultat 1 300 898 204 618 596 180 546 533 -241 559
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 90 131 65 1 179 1 566 1 082 1 061 869 2 367
Omsättningstillgångar 3 696 3 480 3 479 4 071 2 704 2 495 3 271 3 576 2 907 2 334
Tillgångar 3 813 3 570 3 610 4 136 3 883 4 061 4 353 4 637 3 776 4 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 955 1 555 1 657 2 453 2 335 2 240 2 559 2 213 1 830 2 372
Obeskattade reserver 659 765 685 573 652 716 716 706 558 852
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 199 1 250 1 268 1 110 896 1 106 1 078 1 717 1 388 1 478
Skulder och eget kapital 3 813 3 570 3 610 4 136 3 883 4 061 4 353 4 637 3 776 4 701
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 993 1 037 1 013 81 571 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 985 2 194 2 181 1 008 931 940 895 823 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 115 1 154 1 126 959 934 898 789 648 662
Utdelning till aktieägare 1 340 900 1 000 800 500 500 500 200 150 300
Omsättning 5 458 4 593 4 597 4 650 4 495 4 371 4 169 4 107 3 927 3 762
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 266 1 148 2 299 930 899 874 834 821 785 752
Personalkostnader per anställd (tkr) 745 782 1 701 673 631 620 600 537 433 468
Rörelseresultat, EBITDA 1 711 851 403 550 660 582 537 707 1 097 699
Nettoomsättningförändring 10,21% -0,09% -1,14% 3,45% 2,84% 4,85% 1,51% 4,58% 4,39% -%
Du Pont-modellen 44,09% 32,04% 11,44% 16,30% 19,29% 13,44% 18,38% 21,78% 29,40% 20,55%
Vinstmarginal 33,21% 24,91% 8,98% 14,49% 16,66% 12,49% 19,19% 24,59% 28,27% 25,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,33% 48,55% 48,10% 63,68% 40,22% 31,78% 52,60% 45,26% 38,68% 22,75%
Soliditet 64,75% 60,27% 60,70% 70,11% 72,51% 68,15% 70,91% 58,95% 59,10% 63,51%
Kassalikviditet 308,26% 278,40% 274,37% 366,76% 301,79% 225,59% 303,43% 208,27% 209,44% 157,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...