Visa allt om Per-Erik Börve Förvaltningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 135 1 511 2 320 1 686 1 119 966 968 951 1 036 807
Övrig omsättning 44 190 - 954 844 131 160 290 356 546
Rörelseresultat (EBIT) 296 576 1 152 888 484 151 -93 195 381 171
Resultat efter finansnetto 5 408 624 3 154 3 014 1 157 944 696 1 233 222 9
Årets resultat 5 305 366 2 893 2 620 953 886 894 1 163 34 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 128 4 691 4 950 5 259 5 286 5 634 5 921 6 249 6 495 5 898
Omsättningstillgångar 2 538 2 569 3 640 1 354 129 243 186 200 187 150
Tillgångar 10 667 7 260 8 591 6 613 5 415 5 877 6 107 6 449 6 681 6 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 755 5 794 6 892 4 599 2 680 4 527 3 641 3 247 2 084 2 050
Obeskattade reserver 570 523 373 373 153 39 9 245 201 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 101 107 355 300 368 735 507 791 2 335 3 115
Kortfristiga skulder 242 836 970 1 341 2 214 576 1 949 2 166 2 062 857
Skulder och eget kapital 10 667 7 260 8 591 6 613 5 415 5 877 6 107 6 449 6 681 6 048
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 196 292 220 430 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 475 538 987 592 107 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 150 199 292 176 66 103 82 145 168
Utdelning till aktieägare 1 700 1 345 0 600 700 2 800 0 500 0 0
Omsättning 1 179 1 701 2 320 2 640 1 963 1 097 1 128 1 241 1 392 1 353
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 135 1 511 2 320 843 560 483 968 951 1 036 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 651 734 662 434 203 422 331 592 686
Rörelseresultat, EBITDA 435 715 1 366 1 115 831 438 410 508 585 311
Nettoomsättningförändring -24,88% -34,87% 37,60% 50,67% 15,84% -0,21% 1,79% -8,20% 28,38% -%
Du Pont-modellen 50,72% 8,61% 36,70% 45,70% 21,90% 16,18% 11,58% 20,16% 5,70% 2,83%
Vinstmarginal 476,65% 41,36% 135,91% 179,24% 105,99% 98,45% 73,04% 136,70% 36,78% 21,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 202,29% 114,69% 115,09% 0,77% -186,33% -34,47% -182,13% -206,73% -180,98% -87,61%
Soliditet 95,62% 85,43% 83,61% 73,70% 51,57% 77,52% 59,73% 53,08% 33,36% 34,21%
Kassalikviditet 1 048,76% 307,30% 375,26% 100,97% 5,83% 42,19% 9,54% 9,23% 9,07% 17,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...