Visa allt om Johan Andreassons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 243 2 028 1 898 2 201 1 964 1 600 1 742 1 982 2 413 2 259
Övrig omsättning 15 15 16 10 10 45 510 10 111 10
Rörelseresultat (EBIT) 101 83 18 308 81 -205 378 -228 345 178
Resultat efter finansnetto 94 71 4 283 50 -232 984 -208 369 174
Årets resultat 79 55 1 44 5 -8 592 0 229 174
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 567 819 1 042 1 289 1 536 1 785 2 039 242 390 526
Omsättningstillgångar 1 192 1 057 947 1 012 735 585 810 773 1 175 936
Tillgångar 1 759 1 876 1 989 2 301 2 271 2 371 2 850 1 015 1 566 1 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 710 694 793 749 744 751 759 859 695
Obeskattade reserver 431 443 443 443 223 183 407 16 229 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 154 359 563 768 973 1 178 0 0 104
Kortfristiga skulder 599 570 493 502 531 471 513 241 478 484
Skulder och eget kapital 1 759 1 876 1 989 2 301 2 271 2 371 2 850 1 015 1 566 1 462
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 248 292 288 274 326 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 582 562 568 593 258 231 236 248 269 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 249 239 237 252 216 232 246 238 280 243
Utdelning till aktieägare 70 60 40 100 0 0 0 600 100 65
Omsättning 2 258 2 043 1 914 2 211 1 974 1 645 2 252 1 992 2 524 2 269
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 122 1 014 949 1 101 982 800 871 991 1 207 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 414 419 437 375 388 391 385 455 382
Rörelseresultat, EBITDA 353 331 265 555 331 47 447 -79 496 436
Nettoomsättningförändring 10,60% 6,85% -13,77% 12,07% 22,75% -8,15% -12,11% -17,86% 6,82% -%
Du Pont-modellen 5,74% 4,48% 1,26% 13,91% 3,79% -8,52% 34,95% -20,49% 23,82% 12,65%
Vinstmarginal 4,50% 4,14% 1,32% 14,54% 4,38% -12,62% 57,18% -10,49% 15,46% 8,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,44% 24,01% 23,92% 23,17% 10,39% 7,12% 17,05% 26,84% 28,89% 20,01%
Soliditet 60,56% 56,27% 51,31% 48,65% 40,22% 37,07% 36,63% 75,91% 65,38% 56,35%
Kassalikviditet 199,00% 185,44% 192,09% 201,59% 138,42% 124,20% 157,89% 320,75% 245,82% 193,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...