Visa allt om Johan Andreassons Åkeri AB
Visa allt om Johan Andreassons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 298 2 243 2 028 1 898 2 201 1 964 1 600 1 742 1 982 2 413
Övrig omsättning 15 15 15 16 10 10 45 510 10 111
Rörelseresultat (EBIT) 25 101 83 18 308 81 -205 378 -228 345
Resultat efter finansnetto 24 94 71 4 283 50 -232 984 -208 369
Årets resultat 207 79 55 1 44 5 -8 592 0 229
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 567 819 1 042 1 289 1 536 1 785 2 039 242 390
Omsättningstillgångar 1 335 1 192 1 057 947 1 012 735 585 810 773 1 175
Tillgångar 1 653 1 759 1 876 1 989 2 301 2 271 2 371 2 850 1 015 1 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 865 729 710 694 793 749 744 751 759 859
Obeskattade reserver 187 431 443 443 443 223 183 407 16 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 154 359 563 768 973 1 178 0 0
Kortfristiga skulder 601 599 570 493 502 531 471 513 241 478
Skulder och eget kapital 1 653 1 759 1 876 1 989 2 301 2 271 2 371 2 850 1 015 1 566
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 248 292 288 274 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 692 582 562 568 593 258 231 236 248 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 330 249 239 237 252 216 232 246 238 280
Utdelning till aktieägare 70 70 60 40 100 0 0 0 600 100
Omsättning 2 313 2 258 2 043 1 914 2 211 1 974 1 645 2 252 1 992 2 524
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 149 1 122 1 014 949 1 101 982 800 871 991 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 442 414 419 437 375 388 391 385 455
Rörelseresultat, EBITDA 274 353 331 265 555 331 47 447 -79 496
Nettoomsättningförändring 2,45% 10,60% 6,85% -13,77% 12,07% 22,75% -8,15% -12,11% -17,86% -%
Du Pont-modellen 1,51% 5,74% 4,48% 1,26% 13,91% 3,79% -8,52% 34,95% -20,49% 23,82%
Vinstmarginal 1,09% 4,50% 4,14% 1,32% 14,54% 4,38% -12,62% 57,18% -10,49% 15,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,94% 26,44% 24,01% 23,92% 23,17% 10,39% 7,12% 17,05% 26,84% 28,89%
Soliditet 61,15% 60,56% 56,27% 51,31% 48,65% 40,22% 37,07% 36,63% 75,91% 65,38%
Kassalikviditet 222,13% 199,00% 185,44% 192,09% 201,59% 138,42% 124,20% 157,89% 320,75% 245,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...