Visa allt om IPS Interproject Service Aktiebolag
Visa allt om IPS Interproject Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 767 354 27 49 98 130 507 6 031 3 413 2 475
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 - -90 -81 -117 -234 104 248 769 775
Resultat efter finansnetto -19 - -105 -765 -116 -250 53 149 642 750
Årets resultat -19 - -105 -765 0 0 53 149 642 750
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 798 771 771 854 1 562 1 562 1 862 1 708 1 905 2 303
Omsättningstillgångar 115 122 32 34 41 80 265 466 1 714 197
Tillgångar 914 892 803 888 1 602 1 642 2 127 2 174 3 620 2 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 152 145 -319 237 237 237 184 35 -7
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 506 506 616 1 160 1 309 1 375 1 860 1 960 2 390 2 485
Kortfristiga skulder 274 235 42 46 56 30 30 30 1 195 22
Skulder och eget kapital 914 892 803 888 1 602 1 642 2 127 2 174 3 620 2 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 90 28 32 76 43 204 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 17 8 9 27 14 67 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 767 354 27 49 98 130 507 6 031 3 413 2 475
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 767 354 27 49 98 130 507 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 108 36 42 103 57 272 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 - -89 -79 -62 -34 106 798 1 326 775
Nettoomsättningförändring 116,67% 1 211,11% -44,90% -50,00% -24,62% -74,36% -91,59% 76,71% 37,90% -%
Du Pont-modellen -1,64% -% -10,59% -8,90% -7,18% -13,09% 5,08% 12,28% 21,27% 31,00%
Vinstmarginal -1,96% -% -314,81% -161,22% -117,35% -165,38% 21,30% 4,43% 22,56% 31,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 85,71% 68,46% 100,00% 17,64% 58,16% 39,23%
Rörelsekapital/omsättning -20,73% -31,92% -37,04% -24,49% -15,31% 38,46% 46,35% 7,23% 15,21% 7,07%
Soliditet 14,44% 17,04% 18,06% -35,92% 14,79% 14,43% 11,14% 8,46% 0,97% -0,28%
Kassalikviditet 41,97% 51,91% 76,19% 73,91% 73,21% 266,67% 883,33% 1 553,33% 143,43% 895,45%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...