Visa allt om Zetera Tekniksystem Aktiebolag
Visa allt om Zetera Tekniksystem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 427 3 033 2 758 2 613 2 117 1 819 1 383 1 277 1 071 845
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 033 821 306 17 46 -32 98 32 -33 -36
Resultat efter finansnetto 1 000 821 305 17 46 -32 98 32 -33 -37
Årets resultat 650 639 237 8 38 -32 93 32 -33 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 0 4 8 18 32 26 52 47 49
Omsättningstillgångar 2 415 1 806 1 029 758 630 337 257 123 110 139
Tillgångar 2 699 1 806 1 033 766 648 370 283 175 157 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 415 1 004 435 199 191 153 210 117 85 118
Obeskattade reserver 164 9 9 9 4 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 121 792 589 559 453 217 74 59 72 70
Skulder och eget kapital 2 699 1 806 1 033 766 648 370 283 175 157 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 426 568 639 426 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 012 912 1 337 1 425 1 065 426 0 9 3 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 542 509 500 521 401 316 178 210 130 128
Utdelning till aktieägare 500 240 70 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 3 427 3 033 2 758 2 613 2 117 1 819 1 383 1 277 1 071 845
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 714 1 517 1 379 1 307 1 059 910 692 639 536 423
Personalkostnader per anställd (tkr) 781 721 929 978 736 598 379 436 286 281
Rörelseresultat, EBITDA 1 037 825 310 27 58 -18 124 59 -13 -6
Nettoomsättningförändring 12,99% 9,97% 5,55% 23,43% 16,38% 31,53% 8,30% 19,23% 26,75% -%
Du Pont-modellen 38,27% 45,46% 29,62% 2,22% 7,10% -8,65% 34,63% 18,29% -21,02% -19,15%
Vinstmarginal 30,14% 27,07% 11,09% 0,65% 2,17% -1,76% 7,09% 2,51% -3,08% -4,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,76% 33,43% 15,95% 7,62% 8,36% 6,60% 13,23% 5,01% 3,55% 8,17%
Soliditet 57,17% 55,98% 42,79% 26,85% 29,93% 41,35% 74,20% 66,86% 54,14% 62,77%
Kassalikviditet 215,43% 228,03% 174,70% 135,60% 139,07% 155,30% 347,30% 208,47% 152,78% 198,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...