Visa allt om Inter Konsult Kurt Henriksson Aktiebolag
Visa allt om Inter Konsult Kurt Henriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 9 59 112 73 14
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -6 -5 -27 -33 0 7 -167
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 -6 -5 -26 -33 1 8 -172
Årets resultat -1 -1 1 -6 -5 -26 -33 1 8 -172
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 12 12 13 56 71 18 20
Omsättningstillgångar 1 1 5 3 14 11 34 18 59 98
Tillgångar 1 1 5 15 26 23 90 89 77 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -13 -12 -12 -13 -7 -2 24 57 56 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 13 16 27 33 26 66 32 21 70
Skulder och eget kapital 1 1 5 15 26 23 90 89 77 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 9 59 112 73 14
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 14
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 85
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -6 -4 -26 -17 16 9 -164
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -84,75% -47,32% 53,42% 421,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -113,04% -36,67% 1,12% 11,69% -141,53%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -288,89% -55,93% 0,89% 12,33% -1 192,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -166,67% -54,24% -12,50% 52,05% 200,00%
Soliditet -1 300,00% -1 200,00% -240,00% -86,67% -26,92% -8,70% 26,67% 64,04% 72,73% 40,68%
Kassalikviditet 7,14% 7,69% 31,25% 11,11% 42,42% 42,31% 51,52% 56,25% 280,95% 140,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...