Visa allt om Fastighetskonsult i Halmstad ByggAndersson AB
Visa allt om Fastighetskonsult i Halmstad ByggAndersson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 418 14 153 15 750 13 378 15 892 25 914 16 588 10 632 24 954 12 206
Övrig omsättning 132 259 31 23 12 8 3 46 38 21
Rörelseresultat (EBIT) 25 247 6 -846 115 180 1 070 482 570 461
Resultat efter finansnetto 23 248 5 -846 122 180 1 070 503 579 455
Årets resultat 23 248 5 -706 89 125 773 366 317 349
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 55 82 50 67 8 19 31 11 31
Omsättningstillgångar 4 059 3 829 3 384 3 692 5 751 4 976 7 472 3 351 4 334 3 473
Tillgångar 4 201 3 884 3 467 3 742 5 818 4 984 7 492 3 382 4 345 3 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 396 1 373 1 125 1 120 1 907 1 897 1 852 1 159 873 586
Obeskattade reserver 0 0 0 0 140 140 140 140 140 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 805 2 511 2 341 2 621 3 772 2 946 5 500 2 082 3 332 2 918
Skulder och eget kapital 4 201 3 884 3 467 3 742 5 818 4 984 7 492 3 382 4 345 3 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 385 426 367 368 358 386 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 480 4 484 4 032 3 066 3 588 3 406 2 615 2 647 2 980 2 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 686 1 517 1 414 1 256 1 355 1 270 1 039 1 131 1 246 1 066
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 80 80 80 80 30
Omsättning 16 550 14 412 15 781 13 401 15 904 25 922 16 591 10 678 24 992 12 227
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 11 10 11 11 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 368 1 179 1 432 1 338 1 445 2 356 1 843 1 181 2 495 1 221
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 502 499 473 495 463 449 465 479 415
Rörelseresultat, EBITDA 52 274 25 -829 140 191 1 082 490 631 514
Nettoomsättningförändring 16,00% -10,14% 17,73% -15,82% -38,67% 56,22% 56,02% -57,39% 104,44% -%
Du Pont-modellen 0,60% 6,39% 0,23% -22,47% 2,15% 3,63% 14,30% 15,05% 13,35% 13,16%
Vinstmarginal 0,15% 1,75% 0,05% -6,29% 0,79% 0,70% 6,46% 4,79% 2,32% 3,78%
Bruttovinstmarginal 47,95% 43,83% 48,39% 46,20% 48,73% 32,64% 39,31% 58,16% 31,01% 51,76%
Rörelsekapital/omsättning 7,64% 9,31% 6,62% 8,01% 12,45% 7,83% 11,89% 11,94% 4,02% 4,55%
Soliditet 33,23% 35,35% 32,45% 29,93% 34,55% 40,13% 26,10% 37,25% 22,41% 16,72%
Kassalikviditet 111,27% 141,34% 131,10% 134,99% 133,19% 147,28% 119,56% 147,69% 125,09% 117,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...