Visa allt om Another Textile Company Sthlm Aktiebolag
Visa allt om Another Textile Company Sthlm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 22 878 15 953 12 642 3 756 6 208 7 700 7 724 11 433 13 447 8 682
Övrig omsättning - 4 133 220 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 158 1 497 1 774 -1 517 -1 096 288 -666 1 606 434 95
Resultat efter finansnetto 1 648 1 092 1 713 -1 601 -1 167 221 -735 1 554 291 25
Årets resultat 1 127 1 092 1 713 -1 601 -1 167 221 -735 1 554 291 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 19 44 75 119 119 104 114 76 51
Omsättningstillgångar 9 221 7 458 2 504 3 320 1 381 3 002 3 086 6 023 2 268 2 622
Tillgångar 9 225 7 476 2 549 3 395 1 500 3 121 3 190 6 137 2 344 2 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 131 1 304 212 -1 501 100 689 468 1 706 427 287
Obeskattade reserver 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 705 458
Kortfristiga skulder 6 780 6 173 2 337 4 896 1 400 2 432 2 722 4 430 1 212 1 929
Skulder och eget kapital 9 225 7 476 2 549 3 395 1 500 3 121 3 190 6 137 2 344 2 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 891 1 912 1 370 770 400 490 888 1 114 1 475 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 552 480 360 227 104 171 309 392 489 252
Utdelning till aktieägare 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 878 15 957 12 775 3 976 6 235 7 700 7 724 11 433 13 447 8 682
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 3 2 2 3 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 576 3 191 3 161 1 252 3 104 3 850 2 575 2 858 4 482 2 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 500 443 351 267 338 404 380 668 210
Rörelseresultat, EBITDA 2 173 1 523 1 805 -1 455 -1 039 326 -630 1 637 493 123
Nettoomsättningförändring 43,41% 26,19% 236,58% -39,50% -19,38% -0,31% -32,44% -14,98% 54,88% -%
Du Pont-modellen 23,39% 20,02% 69,60% -44,68% -73,00% 10,54% -20,69% 26,33% 19,75% 3,63%
Vinstmarginal 9,43% 9,38% 14,03% -40,39% -17,64% 4,27% -8,54% 14,13% 3,44% 1,12%
Bruttovinstmarginal 29,94% 33,22% 38,21% 20,10% 25,82% 33,29% 36,38% 46,76% 36,25% 24,18%
Rörelsekapital/omsättning 10,67% 8,05% 1,32% -41,96% -0,31% 7,40% 4,71% 13,93% 7,85% 7,98%
Soliditet 25,76% 17,44% 8,32% -44,21% 6,67% 22,08% 14,67% 27,80% 18,22% 10,74%
Kassalikviditet 44,62% 63,29% 59,65% 39,62% 63,14% 88,08% 76,27% 75,91% 123,18% 99,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...