Visa allt om Fugliehage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 054 1 263 1 224 1 100 1 618 698 526 1 561 1 131 1 047
Övrig omsättning 269 255 255 316 369 316 373 297 268 249
Rörelseresultat (EBIT) 18 0 -12 64 54 -153 -126 -31 -8 233
Resultat efter finansnetto 18 42 69 179 82 -130 -79 46 60 272
Årets resultat 14 41 29 9 82 -70 -13 -90 41 145
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 571 1 071 1 682 1 893 1 767 688 702 715 574 428
Omsättningstillgångar 2 649 2 102 1 655 1 192 976 1 979 2 391 2 226 2 390 2 595
Tillgångar 3 220 3 174 3 337 3 085 2 743 2 668 3 093 2 941 2 964 3 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 634 2 620 2 579 2 550 2 429 2 366 2 436 2 449 2 558 2 517
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 60 370 390 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 587 554 758 535 315 302 597 122 16 116
Skulder och eget kapital 3 220 3 174 3 337 3 085 2 743 2 668 3 093 2 941 2 964 3 023
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 50 50 50 50 50 50 50 49 46 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 16 16 16 16 16 16 16 16 14 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0
Omsättning 1 323 1 518 1 479 1 416 1 987 1 014 899 1 858 1 399 1 296
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 054 1 263 1 224 1 100 1 618 698 526 1 561 1 131 1 047
Personalkostnader per anställd (tkr) 77 72 69 70 74 73 80 78 60 59
Rörelseresultat, EBITDA 18 0 -12 68 67 -140 -113 -12 12 233
Nettoomsättningförändring -16,55% 3,19% 11,27% -32,01% 131,81% 32,70% -66,30% 38,02% 8,02% -%
Du Pont-modellen 1,86% 1,32% 2,07% 5,80% 2,95% -4,84% -2,55% 1,56% 2,02% 8,96%
Vinstmarginal 5,69% 3,33% 5,64% 16,27% 5,01% -18,48% -15,02% 2,95% 5,31% 25,88%
Bruttovinstmarginal 62,81% 100,00% 100,00% 100,00% 72,00% 36,82% -18,44% 36,96% 74,27% 74,40%
Rörelsekapital/omsättning 195,64% 122,57% 73,28% 59,73% 40,85% 240,26% 341,06% 134,79% 209,90% 236,77%
Soliditet 81,80% 82,55% 77,28% 82,66% 88,55% 88,68% 80,16% 92,33% 95,78% 92,55%
Kassalikviditet 451,28% 370,40% 218,34% 222,80% 309,84% 435,10% 323,45% 1 790,98% 13 681,25% 2 237,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...