Visa allt om Fugliehage Aktiebolag
Visa allt om Fugliehage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 908 1 054 1 263 1 224 1 100 1 618 698 526 1 561 1 131
Övrig omsättning 224 269 255 255 316 369 316 373 297 268
Rörelseresultat (EBIT) -29 18 0 -12 64 54 -153 -126 -31 -8
Resultat efter finansnetto -5 18 42 69 179 82 -130 -79 46 60
Årets resultat -5 14 41 29 9 82 -70 -13 -90 41
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 571 571 1 071 1 682 1 893 1 767 688 702 715 574
Omsättningstillgångar 2 749 2 649 2 102 1 655 1 192 976 1 979 2 391 2 226 2 390
Tillgångar 3 320 3 220 3 174 3 337 3 085 2 743 2 668 3 093 2 941 2 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 629 2 634 2 620 2 579 2 550 2 429 2 366 2 436 2 449 2 558
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 60 370 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 692 587 554 758 535 315 302 597 122 16
Skulder och eget kapital 3 320 3 220 3 174 3 337 3 085 2 743 2 668 3 093 2 941 2 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 50 50 50 50 50 50 50 50 49 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
Omsättning 1 132 1 323 1 518 1 479 1 416 1 987 1 014 899 1 858 1 399
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 908 1 054 1 263 1 224 1 100 1 618 698 526 1 561 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 76 77 72 69 70 74 73 80 78 60
Rörelseresultat, EBITDA -29 18 0 -12 68 67 -140 -113 -12 12
Nettoomsättningförändring -13,85% -16,55% 3,19% 11,27% -32,01% 131,81% 32,70% -66,30% 38,02% -%
Du Pont-modellen -0,18% 1,86% 1,32% 2,07% 5,80% 2,95% -4,84% -2,55% 1,56% 2,02%
Vinstmarginal -0,66% 5,69% 3,33% 5,64% 16,27% 5,01% -18,48% -15,02% 2,95% 5,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 62,81% 100,00% 100,00% 100,00% 72,00% 36,82% -18,44% 36,96% 74,27%
Rörelsekapital/omsättning 226,54% 195,64% 122,57% 73,28% 59,73% 40,85% 240,26% 341,06% 134,79% 209,90%
Soliditet 79,19% 81,80% 82,55% 77,28% 82,66% 88,55% 88,68% 80,16% 92,33% 95,78%
Kassalikviditet 397,25% 451,28% 370,40% 218,34% 222,80% 309,84% 435,10% 323,45% 1 790,98% 13 681,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...