Visa allt om Zikta Invest AB
Visa allt om Zikta Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 23 850 28 383 32 174 30 143 31 033 34 230 33 995 0 0 0
Övrig omsättning - 44 24 30 113 140 146 15 295 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 191 2 182 2 933 4 167 3 515 6 105 5 758 2 959 -11 555 -7 340
Resultat efter finansnetto 2 492 2 413 3 574 4 535 4 076 6 487 5 609 2 996 3 370 678
Årets resultat 2 033 2 897 4 982 2 627 2 343 3 727 3 066 1 848 1 801 351
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 094 805 1 101 1 140 1 291 951 805 6 665 5 001 1 851
Omsättningstillgångar 9 104 11 308 16 117 17 234 17 039 17 192 14 188 846 1 521 372
Tillgångar 10 197 12 113 17 219 18 374 18 330 18 143 14 992 7 511 6 522 2 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 365 4 331 6 435 4 552 4 268 4 925 3 199 2 133 2 285 573
Obeskattade reserver 1 662 1 812 3 312 6 312 5 328 4 378 2 848 1 427 1 027 177
Avsättningar (tkr) 1 905 2 318 2 297 2 631 2 359 1 992 2 048 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 266 3 652 5 176 4 877 6 374 6 849 6 898 3 951 3 210 1 472
Skulder och eget kapital 10 197 12 113 17 219 18 374 18 330 18 143 14 992 7 511 6 522 2 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 856 2 046 1 390 1 204 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 632 875 0 225 -
Löner till övriga anställda 9 876 10 001 11 477 10 922 12 407 10 611 11 160 7 681 7 392 4 945
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 213 425 - - - - -
Sociala kostnader 3 080 3 764 3 782 3 504 3 966 3 949 4 137 2 842 2 984 1 754
Utdelning till aktieägare 2 000 3 000 5 000 3 100 2 343 3 000 2 000 2 000 2 000 89
Omsättning 23 850 28 427 32 198 30 173 31 146 34 370 34 141 15 295 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 20 17 20 21 24 24 23 18 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 193 1 670 1 609 1 435 1 293 1 426 1 478 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 662 820 774 696 689 696 767 667 626 440
Rörelseresultat, EBITDA 2 306 2 347 3 210 4 461 3 768 6 308 5 964 2 959 -11 555 -7 340
Nettoomsättningförändring -15,97% -11,78% 6,74% -2,87% -9,34% 0,69% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 24,73% 20,10% 20,76% 24,69% 22,27% 35,79% 37,41% -% -% -%
Vinstmarginal 10,57% 8,58% 11,11% 15,05% 13,15% 18,97% 16,50% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 24,48% 26,97% 34,01% 40,99% 34,37% 30,22% 21,44% -% -% -%
Soliditet 45,71% 47,42% 52,37% 50,09% 44,71% 44,93% 35,34% 42,08% 46,37% 31,51%
Kassalikviditet 278,75% 309,64% 311,38% 353,37% 267,32% 251,01% 205,68% 21,41% 47,38% 25,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...