Visa allt om Två-H i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 264 291 267 322 306 299 302 766 504 1 333
Övrig omsättning - - - - - - - - 806 -
Rörelseresultat (EBIT) 13 4 -426 -63 3 -224 -50 238 844 779
Resultat efter finansnetto 548 904 19 2 544 -91 -210 4 161 267 877 797
Årets resultat 419 521 72 2 534 125 0 4 231 395 721 519
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 631 17 472 16 795 6 142 12 039 12 162 12 287 12 385 12 433 12 562
Omsättningstillgångar 458 532 524 12 782 8 445 8 631 8 927 5 080 4 821 4 279
Tillgångar 18 089 18 004 17 320 18 924 20 484 20 793 21 214 17 464 17 254 16 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 726 17 681 17 159 17 888 15 354 15 229 15 505 11 274 10 880 10 159
Obeskattade reserver 241 241 12 166 276 587 819 1 001 1 299 1 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 720 720 720 720 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 82 148 150 4 134 4 257 4 169 5 189 5 076 5 244
Skulder och eget kapital 18 089 18 004 17 320 18 924 20 484 20 793 21 214 17 464 17 254 16 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 150 0 140 120 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 31 58 105 58 103 95 104
Utdelning till aktieägare 330 374 0 800 0 0 0 0 0 0
Omsättning 264 291 267 322 306 299 302 766 1 310 1 333
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 322 306 299 302 766 504 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 136 61 264 61 248 219 273
Rörelseresultat, EBITDA 118 112 -305 60 126 -99 73 349 954 933
Nettoomsättningförändring -9,28% 8,99% -17,08% 5,23% 2,34% -0,99% -60,57% 51,98% -62,19% -%
Du Pont-modellen 3,03% 5,03% 0,12% 13,67% 0,16% -0,32% 20,14% 1,53% 5,08% 4,73%
Vinstmarginal 207,58% 311,00% 7,49% 803,11% 10,46% -22,07% 1 414,90% 34,86% 174,01% 59,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,27% 154,64% 140,82% 3 922,98% 1 408,82% 1 462,88% 1 575,50% -14,23% -50,60% -72,39%
Soliditet 99,03% 99,25% 99,12% 95,17% 75,95% 75,32% 75,93% 68,68% 68,48% 66,47%
Kassalikviditet 375,41% 648,78% 354,05% 8 521,33% 204,28% 202,75% 214,13% 97,90% 94,98% 81,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...