Visa allt om Två-H i Varberg Aktiebolag
Visa allt om Två-H i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 264 264 291 267 322 306 299 302 766 504
Övrig omsättning - - - - - - - - - 806
Rörelseresultat (EBIT) 11 13 4 -426 -63 3 -224 -50 238 844
Resultat efter finansnetto 306 548 904 19 2 544 -91 -210 4 161 267 877
Årets resultat 229 419 521 72 2 534 125 0 4 231 395 721
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 348 17 631 17 472 16 795 6 142 12 039 12 162 12 287 12 385 12 433
Omsättningstillgångar 1 575 458 532 524 12 782 8 445 8 631 8 927 5 080 4 821
Tillgångar 17 923 18 089 18 004 17 320 18 924 20 484 20 793 21 214 17 464 17 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 625 17 726 17 681 17 159 17 888 15 354 15 229 15 505 11 274 10 880
Obeskattade reserver 241 241 241 12 166 276 587 819 1 001 1 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 720 720 720 720 0 0
Kortfristiga skulder 56 122 82 148 150 4 134 4 257 4 169 5 189 5 076
Skulder och eget kapital 17 923 18 089 18 004 17 320 18 924 20 484 20 793 21 214 17 464 17 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 150 0 140 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 31 58 105 58 103 95
Utdelning till aktieägare 0 330 374 0 800 0 0 0 0 0
Omsättning 264 264 291 267 322 306 299 302 766 1 310
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 322 306 299 302 766 504
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 136 61 264 61 248 219
Rörelseresultat, EBITDA 116 118 112 -305 60 126 -99 73 349 954
Nettoomsättningförändring 0,00% -9,28% 8,99% -17,08% 5,23% 2,34% -0,99% -60,57% 51,98% -%
Du Pont-modellen 1,71% 3,03% 5,03% 0,12% 13,67% 0,16% -0,32% 20,14% 1,53% 5,08%
Vinstmarginal 115,91% 207,58% 311,00% 7,49% 803,11% 10,46% -22,07% 1 414,90% 34,86% 174,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 575,38% 127,27% 154,64% 140,82% 3 922,98% 1 408,82% 1 462,88% 1 575,50% -14,23% -50,60%
Soliditet 99,39% 99,03% 99,25% 99,12% 95,17% 75,95% 75,32% 75,93% 68,68% 68,48%
Kassalikviditet 2 812,50% 375,41% 648,78% 354,05% 8 521,33% 204,28% 202,75% 214,13% 97,90% 94,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...