Visa allt om Polymerdon Aktiebolag
Visa allt om Polymerdon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 10 596 7 517 2 665 11 572 11 825 12 732 10 781 10 325 13 170
Övrig omsättning 19 185 - - 5 34 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -172 3 485 3 158 1 079 6 349 6 437 5 644 4 122 3 806 6 228
Resultat efter finansnetto -169 3 473 3 224 13 023 7 875 11 469 4 801 4 192 3 987 6 517
Årets resultat 12 12 1 858 11 726 4 508 7 961 3 321 3 084 3 183 4 678
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 500 1 051 564 42 57 223 643 1 810 2 927 4 144
Omsättningstillgångar 250 2 936 8 004 49 955 48 495 31 954 26 603 18 494 16 338 12 201
Tillgångar 2 750 3 987 8 568 49 996 48 552 32 177 27 245 20 304 19 265 16 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 178 2 165 43 461 31 735 28 227 21 366 18 246 16 162 12 978
Obeskattade reserver 2 555 2 742 2 743 1 908 3 924 2 176 251 618 612 1 049
Avsättningar (tkr) 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 11 242 0 3 866 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 930 3 660 4 627 1 651 1 774 1 762 1 441 2 491 2 318
Skulder och eget kapital 2 750 3 987 8 568 49 996 48 552 32 177 27 245 20 304 19 265 16 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - - 473 400 384 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 855 1 032 543 1 393 1 362 1 224 1 013 1 110 1 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 666 556 204 682 681 875 589 747 678
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 1 000 1 100 200 1 000 0
Omsättning 19 10 781 7 517 2 665 11 577 11 859 12 769 10 781 10 325 13 170
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 4 4 4 4 5 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 119 1 879 666 2 893 2 956 2 546 2 695 2 065 2 634
Personalkostnader per anställd (tkr) - 511 400 188 526 519 521 513 433 462
Rörelseresultat, EBITDA -172 3 513 3 174 1 094 6 550 6 857 6 758 5 296 5 221 7 538
Nettoomsättningförändring -100,00% 40,96% 182,06% -% -2,14% -7,12% 18,10% 4,42% -21,60% -%
Du Pont-modellen -% 87,58% 37,68% 26,23% 16,56% 36,08% 29,01% 20,65% 20,70% 39,90%
Vinstmarginal -% 32,96% 42,94% 492,08% 69,46% 98,19% 62,07% 38,89% 38,62% 49,52%
Bruttovinstmarginal -% 81,27% 84,32% 86,30% 87,87% 85,45% 85,95% 83,51% 85,81% 87,42%
Rörelsekapital/omsättning -% 18,93% 57,79% 1 700,86% 404,80% 255,22% 195,11% 158,18% 134,11% 75,04%
Soliditet 79,38% 58,11% 50,24% 89,91% 71,32% 92,71% 79,10% 92,11% 86,18% 84,02%
Kassalikviditet 4 166,67% 265,48% 193,20% 1 060,56% 2 897,64% 1 768,66% 1 472,64% 1 227,76% 623,93% 507,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...