Visa allt om Polymerdon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 596 7 517 2 665 11 572 11 825 12 732 10 781 10 325 13 170 9 148
Övrig omsättning 185 - - 5 34 37 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 485 3 158 1 079 6 349 6 437 5 644 4 122 3 806 6 228 2 880
Resultat efter finansnetto 3 473 3 224 13 023 7 875 11 469 4 801 4 192 3 987 6 517 2 958
Årets resultat 12 1 858 11 726 4 508 7 961 3 321 3 084 3 183 4 678 2 007
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 051 564 42 57 223 643 1 810 2 927 4 144 3 970
Omsättningstillgångar 2 936 8 004 49 955 48 495 31 954 26 603 18 494 16 338 12 201 6 778
Tillgångar 3 987 8 568 49 996 48 552 32 177 27 245 20 304 19 265 16 346 10 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 2 165 43 461 31 735 28 227 21 366 18 246 16 162 12 978 8 500
Obeskattade reserver 2 742 2 743 1 908 3 924 2 176 251 618 612 1 049 1 032
Avsättningar (tkr) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 11 242 0 3 866 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 930 3 660 4 627 1 651 1 774 1 762 1 441 2 491 2 318 1 216
Skulder och eget kapital 3 987 8 568 49 996 48 552 32 177 27 245 20 304 19 265 16 346 10 748
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 473 400 384 377 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 855 1 032 543 1 393 1 362 1 224 1 013 1 110 1 218 1 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 666 556 204 682 681 875 589 747 678 598
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 1 000 1 100 200 1 000 0 200
Omsättning 10 781 7 517 2 665 11 577 11 859 12 769 10 781 10 325 13 170 9 148
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 5 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 119 1 879 666 2 893 2 956 2 546 2 695 2 065 2 634 1 525
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 400 188 526 519 521 513 433 462 363
Rörelseresultat, EBITDA 3 513 3 174 1 094 6 550 6 857 6 758 5 296 5 221 7 538 3 970
Nettoomsättningförändring 40,96% 182,06% -% -2,14% -7,12% 18,10% 4,42% -21,60% 43,97% -%
Du Pont-modellen 87,58% 37,68% 26,23% 16,56% 36,08% 29,01% 20,65% 20,70% 39,90% 27,59%
Vinstmarginal 32,96% 42,94% 492,08% 69,46% 98,19% 62,07% 38,89% 38,62% 49,52% 32,41%
Bruttovinstmarginal 81,27% 84,32% 86,30% 87,87% 85,45% 85,95% 83,51% 85,81% 87,42% 85,58%
Rörelsekapital/omsättning 18,93% 57,79% 1 700,86% 404,80% 255,22% 195,11% 158,18% 134,11% 75,04% 60,80%
Soliditet 58,11% 50,24% 89,91% 71,32% 92,71% 79,10% 92,11% 86,18% 84,02% 86,00%
Kassalikviditet 265,48% 193,20% 1 060,56% 2 897,64% 1 768,66% 1 472,64% 1 227,76% 623,93% 507,81% 519,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...