Visa allt om Balticoast Aktiebolag
Visa allt om Balticoast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning - 95 80 97 216 339 478 404 457 487
Övrig omsättning - - - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 38 -19 -131 -87 30 87 -72 35 -164
Resultat efter finansnetto - 30 -27 -138 -91 24 75 -84 27 -169
Årets resultat - 30 -27 -138 -91 24 75 -84 27 -148
Balansräkningar (tkr)
2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 3 26 29 33 21 26 37 43 37
Omsättningstillgångar - 24 59 79 175 288 275 225 648 374
Tillgångar - 27 84 108 208 309 301 262 691 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -71 -101 -74 64 155 131 56 140 113
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 75 165 75 25 77 38 91 162 92
Kortfristiga skulder - 22 20 106 119 77 132 114 389 205
Skulder och eget kapital - 27 84 108 208 309 301 262 691 411
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 4 15 9 40 67 1 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 15 25 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 5 7 6 9 21 11 37
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 95 80 107 216 339 478 404 457 487
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 97 216 339 478 404 457 487
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 14 39 43 73 158 63 226
Rörelseresultat, EBITDA - 59 -15 -127 -80 36 93 -66 42 -162
Nettoomsättningförändring -% 18,75% -17,53% -55,09% -36,28% -29,08% 18,32% -11,60% -6,16% -%
Du Pont-modellen -% 140,74% -22,62% -119,44% -39,90% 11,00% 28,90% -27,48% 6,08% -39,90%
Vinstmarginal -% 40,00% -23,75% -132,99% -38,43% 10,03% 18,20% -17,82% 9,19% -33,68%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 2,11% 48,75% -27,84% 25,93% 62,24% 29,92% 27,48% 56,67% 34,70%
Soliditet -% -262,96% -120,24% -68,52% 30,77% 50,16% 43,52% 21,37% 20,26% 27,49%
Kassalikviditet -% 109,09% 295,00% 74,53% 115,13% 250,65% 157,58% 145,61% 144,47% 102,44%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...