Visa allt om SNYGG i Skellefteå AB
Visa allt om SNYGG i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 220 171 187 241 263 289 209 38 70 77
Övrig omsättning 217 243 271 244 274 267 133 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 3 59 6 -21 81 -28 4 0 13
Resultat efter finansnetto 43 1 53 -4 -30 72 -32 6 1 13
Årets resultat 32 1 47 -4 -30 61 -32 5 1 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 42 85 136 184 223 0 4 5
Omsättningstillgångar 182 177 174 241 156 147 92 192 219 209
Tillgångar 191 188 215 326 292 330 315 192 222 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 152 151 104 107 137 75 106 102 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 31 78 75 120 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 37 64 191 107 118 118 86 121 114
Skulder och eget kapital 191 188 215 326 292 330 315 192 222 215
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 72 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 23 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 437 414 458 485 537 556 342 38 70 77
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 263 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 95 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 45 31 110 55 29 130 -7 4 2 15
Nettoomsättningförändring 28,65% -8,56% -22,41% -8,37% -9,00% 38,28% 450,00% -45,71% -9,09% -%
Du Pont-modellen 22,51% 1,60% 27,44% 1,84% -7,19% 24,55% -8,57% 3,12% 0,45% 6,05%
Vinstmarginal 19,55% 1,75% 31,55% 2,49% -7,98% 28,03% -12,92% 15,79% 1,43% 16,88%
Bruttovinstmarginal 35,00% 22,81% 40,64% 27,39% 34,22% 29,41% 51,67% 86,84% 80,00% 87,01%
Rörelsekapital/omsättning 47,27% 81,87% 58,82% 20,75% 18,63% 10,03% -12,44% 278,95% 140,00% 123,38%
Soliditet 58,64% 80,85% 70,23% 31,90% 36,64% 41,52% 23,81% 55,21% 45,95% 46,51%
Kassalikviditet 182,05% 424,32% 225,00% 106,28% 122,43% 87,29% 36,44% 223,26% 144,63% 140,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...