Visa allt om Balticum Frinab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 138 810 137 123 148 221 205 973 190 556 123 844 148 342 219 182 188 129 168 839
Övrig omsättning 228 723 2 428 2 320 2 564 2 495 6 017 995 1 843 17 306
Rörelseresultat (EBIT) 5 314 6 505 3 035 2 166 -2 611 -5 517 1 037 8 625 14 029 20 430
Resultat efter finansnetto 2 327 2 968 -1 841 -3 627 -4 023 -6 917 24 119 17 433 14 637 18 559
Årets resultat 3 512 3 102 -6 502 -3 627 -2 692 632 25 145 15 233 9 046 17 963
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 129 69 204 42 426 58 984 64 745 67 105 50 489 43 665 39 348 37 297
Omsättningstillgångar 84 322 83 046 112 418 106 271 108 654 88 211 92 758 78 921 78 532 73 364
Tillgångar 149 451 152 250 154 844 165 255 173 399 155 316 143 246 122 586 117 880 110 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 941 52 164 50 223 58 065 62 967 65 742 65 629 39 591 42 443 42 976
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 400 8 404 9 746 10 930 10 012
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 302 19 004 19 772 24 336 27 067 28 739 24 020 11 044 13 120 25 032
Kortfristiga skulder 76 208 81 082 84 849 82 854 83 365 59 435 45 193 62 205 51 387 32 639
Skulder och eget kapital 149 451 152 250 154 844 165 255 173 399 155 316 143 246 122 586 117 880 110 660
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 451 576 360 1 038 1 024 1 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 374 7 058 7 995 12 838 12 699 11 681 8 076 5 768 4 565 5 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 039 2 673 3 252 4 959 4 463 4 619 3 530 2 906 2 857 2 999
Utdelning till aktieägare 0 735 1 161 1 340 1 275 1 115 1 750 0 10 000 4 000
Omsättning 139 038 137 846 150 649 208 293 193 120 126 339 154 359 220 177 189 972 186 145
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 33 40 40 36 24 20 18 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 035 5 962 4 492 5 149 4 764 3 440 6 181 10 959 10 452 6 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 433 349 465 464 422 533 519 486 415
Rörelseresultat, EBITDA 8 478 10 728 11 417 11 161 5 526 -562 4 731 12 289 18 017 23 708
Nettoomsättningförändring 1,23% -7,49% -28,04% 8,09% 53,87% -16,51% -32,32% 16,51% 11,43% -%
Du Pont-modellen 3,62% 4,26% 2,05% 0,79% 0,65% -2,23% 18,26% 16,00% 14,05% 19,10%
Vinstmarginal 3,90% 4,72% 2,14% 0,64% 0,59% -2,80% 17,63% 8,95% 8,80% 12,52%
Bruttovinstmarginal 16,69% 26,91% 29,87% 28,64% 27,37% 34,88% 14,71% 17,37% 19,93% 19,43%
Rörelsekapital/omsättning 5,85% 1,43% 18,60% 11,37% 13,27% 23,24% 32,06% 7,63% 14,43% 24,12%
Soliditet 36,76% 34,26% 32,43% 35,14% 36,31% 42,99% 50,04% 38,02% 42,68% 45,35%
Kassalikviditet 73,12% 74,42% 111,34% 100,80% 106,42% 112,66% 129,71% 110,93% 132,38% 186,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...