Visa allt om Balticum Frinab AB
Visa allt om Balticum Frinab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 137 252 138 810 137 123 148 221 205 973 190 556 123 844 148 342 219 182 188 129
Övrig omsättning 1 339 228 723 2 428 2 320 2 564 2 495 6 017 995 1 843
Rörelseresultat (EBIT) 5 897 5 314 6 505 3 035 2 166 -2 611 -5 517 1 037 8 625 14 029
Resultat efter finansnetto 3 683 2 327 2 968 -1 841 -3 627 -4 023 -6 917 24 119 17 433 14 637
Årets resultat 2 896 3 512 3 102 -6 502 -3 627 -2 692 632 25 145 15 233 9 046
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 188 65 129 69 204 42 426 58 984 64 745 67 105 50 489 43 665 39 348
Omsättningstillgångar 87 332 84 322 83 046 112 418 106 271 108 654 88 211 92 758 78 921 78 532
Tillgångar 148 520 149 451 152 250 154 844 165 255 173 399 155 316 143 246 122 586 117 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 838 54 941 52 164 50 223 58 065 62 967 65 742 65 629 39 591 42 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 400 8 404 9 746 10 930
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 888 18 302 19 004 19 772 24 336 27 067 28 739 24 020 11 044 13 120
Kortfristiga skulder 73 794 76 208 81 082 84 849 82 854 83 365 59 435 45 193 62 205 51 387
Skulder och eget kapital 148 520 149 451 152 250 154 844 165 255 173 399 155 316 143 246 122 586 117 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 451 576 360 1 038 1 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 860 7 374 7 058 7 995 12 838 12 699 11 681 8 076 5 768 4 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 994 3 039 2 673 3 252 4 959 4 463 4 619 3 530 2 906 2 857
Utdelning till aktieägare 665 0 735 1 161 1 340 1 275 1 115 1 750 0 10 000
Omsättning 138 591 139 038 137 846 150 649 208 293 193 120 126 339 154 359 220 177 189 972
Nyckeltal
Antal anställda 21 23 23 33 40 40 36 24 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 536 6 035 5 962 4 492 5 149 4 764 3 440 6 181 10 959 10 452
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 457 433 349 465 464 422 533 519 486
Rörelseresultat, EBITDA 7 305 8 478 10 728 11 417 11 161 5 526 -562 4 731 12 289 18 017
Nettoomsättningförändring -1,12% 1,23% -7,49% -28,04% 8,09% 53,87% -16,51% -32,32% 16,51% -%
Du Pont-modellen 4,66% 3,62% 4,26% 2,05% 0,79% 0,65% -2,23% 18,26% 16,00% 14,05%
Vinstmarginal 5,04% 3,90% 4,72% 2,14% 0,64% 0,59% -2,80% 17,63% 8,95% 8,80%
Bruttovinstmarginal 26,48% 16,69% 26,91% 29,87% 28,64% 27,37% 34,88% 14,71% 17,37% 19,93%
Rörelsekapital/omsättning 9,86% 5,85% 1,43% 18,60% 11,37% 13,27% 23,24% 32,06% 7,63% 14,43%
Soliditet 38,94% 36,76% 34,26% 32,43% 35,14% 36,31% 42,99% 50,04% 38,02% 42,68%
Kassalikviditet 81,84% 73,12% 74,42% 111,34% 100,80% 106,42% 112,66% 129,71% 110,93% 132,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...