Visa allt om Risbergs Information & Media AB
Visa allt om Risbergs Information & Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 197 21 911 23 234 24 056 28 084 29 011 28 035 31 493 30 772 37 823
Övrig omsättning 459 596 562 1 157 101 385 - 2 427 1 289 2 047
Rörelseresultat (EBIT) -422 -44 -646 -183 117 -1 302 -1 635 2 488 -1 849
Resultat efter finansnetto -733 -410 -955 -394 -536 -1 461 -2 244 1 689 -1 041 -146
Årets resultat 0 0 140 43 0 0 -344 1 117 0 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 035 977 951 1 224 2 054 2 737 3 372 4 224 5 859 6 212
Omsättningstillgångar 10 231 9 834 9 859 9 029 11 212 11 685 11 461 11 035 10 867 15 873
Tillgångar 11 267 10 811 10 809 10 253 13 267 14 422 14 833 15 259 16 726 22 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 217 2 217 2 217 2 077 2 034 2 034 2 033 3 127 2 010 2 010
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 623 983 1 383 1 850 2 950 4 150
Kortfristiga skulder 9 050 8 594 8 593 8 176 10 610 11 406 11 416 10 282 11 766 15 924
Skulder och eget kapital 11 267 10 811 10 809 10 253 13 267 14 422 14 833 15 259 16 726 22 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 008 5 720 5 866 5 716 5 790 6 626 7 260 7 455 7 632 8 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 275 2 194 2 305 2 135 2 176 2 553 2 904 3 007 3 210 3 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0
Omsättning 22 656 22 507 23 796 25 213 28 185 29 396 28 035 33 920 32 061 39 870
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 18 18 19 22 24 25 26 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 306 1 289 1 291 1 336 1 478 1 319 1 168 1 260 1 184 1 261
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 474 460 441 431 421 430 424 422 383
Rörelseresultat, EBITDA -331 33 -281 373 840 -550 -743 3 435 971 1 735
Nettoomsättningförändring 1,31% -5,69% -3,42% -14,34% -3,20% 3,48% -10,98% 2,34% -18,64% -%
Du Pont-modellen -3,73% -0,31% -5,02% 0,99% 0,97% -5,71% -11,02% 16,37% 0,08% 3,92%
Vinstmarginal -1,89% -0,15% -2,34% 0,42% 0,46% -2,84% -5,83% 7,93% 0,04% 2,29%
Bruttovinstmarginal 53,21% 53,38% 51,89% 52,27% 51,55% 49,78% 54,64% 53,49% 54,97% 48,09%
Rörelsekapital/omsättning 5,32% 5,66% 5,45% 3,55% 2,14% 0,96% 0,16% 2,39% -2,92% -0,13%
Soliditet 19,68% 20,51% 20,51% 20,26% 15,33% 14,10% 13,71% 20,49% 12,02% 9,10%
Kassalikviditet 96,92% 97,57% 101,77% 96,31% 89,93% 86,25% 82,87% 88,78% 78,09% 88,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...