Visa allt om INJOS i Nyköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 133 5 226 4 609 2 528 1 466 1 461 1 447 960 975 902
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 908 1 547 -6 402 849 729 781 458 542 488
Resultat efter finansnetto 698 2 995 1 703 89 2 826 947 1 057 1 142 442 212
Årets resultat 366 2 864 1 764 154 4 116 550 916 1 065 383 212
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 027 16 362 15 690 14 996 15 866 12 195 12 373 10 716 10 582 7 624
Omsättningstillgångar 926 1 090 1 032 1 252 767 973 1 642 268 392 766
Tillgångar 17 953 17 454 16 722 16 248 16 634 13 168 14 016 10 984 10 975 8 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 070 3 004 1 914 550 5 776 3 910 4 209 3 644 2 579 2 196
Obeskattade reserver 1 079 910 910 1 068 1 068 263 42 42 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 182 11 216 12 114 12 765 8 306 7 715 7 998 6 759 6 064 5 737
Kortfristiga skulder 1 622 2 324 1 123 1 865 1 484 1 279 1 766 540 2 332 457
Skulder och eget kapital 17 953 17 454 16 722 16 248 16 634 13 168 14 016 10 984 10 975 8 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 296 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 907 920 1 144 94 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 693 712 787 200 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 150 0 0 2 000 850 0 0 0
Omsättning 5 133 5 226 4 609 2 528 1 466 1 461 1 447 960 975 902
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 711 1 742 1 536 2 528 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 550 783 889 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 434 2 030 465 872 1 314 1 194 1 267 797 887 827
Nettoomsättningförändring -1,78% 13,39% 82,32% 72,44% 0,34% 0,97% -% -1,54% 8,09% -%
Du Pont-modellen 5,07% 19,20% 12,67% 2,57% 19,12% 9,52% 9,32% 13,33% 6,66% 5,86%
Vinstmarginal 17,73% 64,14% 45,95% 16,50% 216,92% 85,83% 90,26% 152,50% 74,97% 54,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,56% -23,61% -1,97% -24,25% -48,91% -20,94% -8,57% -28,33% -198,97% 34,26%
Soliditet 21,79% 21,28% 15,69% 8,23% 39,46% 31,17% 30,25% 33,45% 23,50% 26,17%
Kassalikviditet 57,09% 46,90% 91,90% 67,13% 51,68% 76,08% 92,98% 49,63% 16,81% 167,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...