Visa allt om Närkesmannen Aktiebolag
Visa allt om Närkesmannen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 124 128 122 136 71 100 176 141 137 74
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 113 107 118 53 49 152 120 108 44
Resultat efter finansnetto 111 114 224 137 56 99 155 150 123 93
Årets resultat 166 91 151 93 54 102 111 89 75 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 651 651 751 668 651 751 600 25 27 33
Omsättningstillgångar 116 221 220 252 288 223 483 1 056 1 023 998
Tillgångar 767 872 971 920 940 973 1 083 1 081 1 050 1 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 569 634 633 683 693 718 727 730 744
Obeskattade reserver 177 279 284 255 246 265 307 305 282 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 24 54 32 11 15 58 49 38 21
Skulder och eget kapital 767 872 971 920 940 973 1 083 1 081 1 050 1 031
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 370 156 156 150 143 64 127 120 92 89
Omsättning 124 128 122 136 71 100 176 141 137 74
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 111 113 107 118 53 49 152 122 114 50
Nettoomsättningförändring -3,12% 4,92% -10,29% 91,55% -29,00% -43,18% 24,82% 2,92% 85,14% -%
Du Pont-modellen 14,47% 13,07% 22,97% 14,89% 6,06% 10,17% 14,31% 13,97% 11,71% 9,02%
Vinstmarginal 89,52% 89,06% 182,79% 100,74% 80,28% 99,00% 88,07% 107,09% 89,78% 125,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,87% 153,91% 136,07% 161,76% 390,14% 208,00% 241,48% 714,18% 718,98% 1 320,27%
Soliditet 93,49% 90,21% 88,11% 89,23% 91,95% 91,30% 87,19% 87,57% 88,86% 90,67%
Kassalikviditet 966,67% 920,83% 407,41% 787,50% 2 618,18% 1 486,67% 832,76% 2 155,10% 2 692,11% 4 752,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...