Visa allt om Contour Air AB
Visa allt om Contour Air AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 829 18 059 18 739 22 407 26 919 22 880 23 178 29 772 27 574 22 978
Övrig omsättning 222 123 47 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 127 -93 -1 352 -293 671 133 12 -293 285 420
Resultat efter finansnetto -1 220 -184 -1 403 -289 701 126 24 -424 328 482
Årets resultat -1 220 -184 -1 403 -168 484 126 24 -424 318 344
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 126 1 326 1 396 1 468 104 203 102 129 152 138
Omsättningstillgångar 558 898 1 190 3 565 4 984 8 223 5 485 5 082 2 741 2 470
Tillgångar 1 684 2 224 2 586 5 033 5 088 8 427 5 586 5 211 2 892 2 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 287 -471 932 1 300 816 690 666 1 180 952
Obeskattade reserver 0 0 0 0 121 0 0 0 0 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 327 1 937 3 057 4 101 3 667 7 611 4 897 4 545 1 712 1 530
Skulder och eget kapital 1 684 2 224 2 586 5 033 5 088 8 427 5 586 5 211 2 892 2 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 504 346 315 168 223 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 680 982 1 223 1 385 820 666 625 488 315 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 190 258 419 504 463 318 252 230 192 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 90 90
Omsättning 13 051 18 182 18 786 22 407 26 919 22 880 23 178 29 772 27 574 22 978
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 415 9 030 6 246 5 602 6 730 7 627 7 726 9 924 9 191 11 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 723 637 537 519 549 494 368 277 354
Rörelseresultat, EBITDA -1 007 -23 -1 275 -256 717 181 35 -270 303 437
Nettoomsättningförändring -28,96% -3,63% -16,37% -16,76% 17,65% -1,29% -22,15% 7,97% 20,00% -%
Du Pont-modellen -62,65% -3,87% -51,74% -5,11% 13,97% 1,73% 0,73% -4,45% 12,07% 18,67%
Vinstmarginal -8,22% -0,48% -7,14% -1,15% 2,64% 0,64% 0,18% -0,78% 1,27% 2,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,77% 14,86% 11,99% 7,80% 9,04% 9,40%
Rörelsekapital/omsättning -5,99% -5,75% -9,96% -2,39% 4,89% 2,67% 2,54% 1,80% 3,73% 4,09%
Soliditet 21,20% 12,90% -18,21% 18,52% 27,30% 9,68% 12,35% 12,78% 40,80% 39,99%
Kassalikviditet 42,05% 46,36% 38,93% 86,93% 135,91% 108,04% 112,01% 111,82% 160,11% 161,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...