Visa allt om Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 18 292 17 918 16 961 15 949 15 778 15 859 10 863 9 435 8 132 6 284
Övrig omsättning 3 108 76 60 541 100 154 77 62 75
Rörelseresultat (EBIT) 2 308 2 858 2 753 1 167 1 368 2 100 -1 546 782 715 1 459
Resultat efter finansnetto 2 261 3 357 2 734 1 190 1 274 1 976 -1 607 715 658 1 424
Årets resultat 3 625 4 723 1 470 671 916 1 218 -637 665 243 751
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 628 4 533 2 460 1 141 1 519 2 166 2 931 1 560 2 108 712
Omsättningstillgångar 9 972 8 979 7 974 6 434 6 992 6 510 3 623 4 161 3 857 3 056
Tillgångar 13 600 13 512 10 433 7 575 8 510 8 676 6 554 5 721 5 965 3 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 593 6 968 3 745 3 275 2 604 2 188 970 1 907 1 541 1 554
Obeskattade reserver 22 22 1 482 765 518 502 0 971 1 177 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 495 1 666 0 62 835 500 218 300 0
Kortfristiga skulder 8 917 6 026 3 539 3 535 5 327 5 151 5 084 2 625 2 946 1 294
Skulder och eget kapital 13 600 13 512 10 433 7 575 8 510 8 676 6 554 5 721 5 965 3 767
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 944 1 054 1 105 986 471 434 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 7 934 7 380 6 646 5 924 5 814 5 220 4 795 3 610 3 188 1 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 591 3 361 3 185 3 306 3 051 2 674 2 409 1 877 1 649 988
Utdelning till aktieägare 4 400 6 000 1 500 1 000 0 500 0 300 300 300
Omsättning 18 295 18 026 17 037 16 009 16 319 15 959 11 017 9 512 8 194 6 359
Nyckeltal
Antal anställda 19 18 18 19 20 18 17 12 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 963 995 942 839 789 881 639 786 739 898
Personalkostnader per anställd (tkr) 642 624 568 576 550 528 527 538 507 503
Rörelseresultat, EBITDA 2 349 3 369 3 250 1 707 2 125 2 876 -1 173 1 188 1 021 1 552
Nettoomsättningförändring 2,09% 5,64% 6,35% 1,08% -0,51% 45,99% 15,14% 16,02% 29,41% -%
Du Pont-modellen 17,16% 25,53% 26,47% 16,17% 16,37% 24,39% -23,05% 13,83% 12,00% 39,24%
Vinstmarginal 12,76% 19,25% 16,28% 7,68% 8,83% 13,34% -13,91% 8,38% 8,80% 23,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,77% 16,48% 26,15% 18,18% 10,55% 8,57% -13,45% 16,28% 11,20% 28,04%
Soliditet 33,90% 51,70% 46,36% 50,68% 35,09% 29,48% 14,80% 45,55% 40,04% 58,84%
Kassalikviditet 111,83% 149,00% 225,32% 182,01% 131,26% 126,38% 71,26% 158,51% 130,92% 236,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...