Visa allt om Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB
Visa allt om Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 079 18 292 17 918 16 961 15 949 15 778 15 859 10 863 9 435 8 132
Övrig omsättning 79 3 108 76 60 541 100 154 77 62
Rörelseresultat (EBIT) 1 746 2 308 2 858 2 753 1 167 1 368 2 100 -1 546 782 715
Resultat efter finansnetto 1 664 2 261 3 357 2 734 1 190 1 274 1 976 -1 607 715 658
Årets resultat 3 165 3 625 4 723 1 470 671 916 1 218 -637 665 243
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 729 3 628 4 533 2 460 1 141 1 519 2 166 2 931 1 560 2 108
Omsättningstillgångar 7 852 9 972 8 979 7 974 6 434 6 992 6 510 3 623 4 161 3 857
Tillgångar 12 580 13 600 13 512 10 433 7 575 8 510 8 676 6 554 5 721 5 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 405 4 593 6 968 3 745 3 275 2 604 2 188 970 1 907 1 541
Obeskattade reserver 0 22 22 1 482 765 518 502 0 971 1 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 312 66 495 1 666 0 62 835 500 218 300
Kortfristiga skulder 8 863 8 917 6 026 3 539 3 535 5 327 5 151 5 084 2 625 2 946
Skulder och eget kapital 12 580 13 600 13 512 10 433 7 575 8 510 8 676 6 554 5 721 5 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 944 1 054 1 105 986 471 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 175 7 934 7 380 6 646 5 924 5 814 5 220 4 795 3 610 3 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 732 3 591 3 361 3 185 3 306 3 051 2 674 2 409 1 877 1 649
Utdelning till aktieägare 3 100 4 400 6 000 1 500 1 000 0 500 0 300 300
Omsättning 18 158 18 295 18 026 17 037 16 009 16 319 15 959 11 017 9 512 8 194
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 18 18 19 20 18 17 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 952 963 995 942 839 789 881 639 786 739
Personalkostnader per anställd (tkr) 662 642 624 568 576 550 528 527 538 507
Rörelseresultat, EBITDA 1 802 2 349 3 369 3 250 1 707 2 125 2 876 -1 173 1 188 1 021
Nettoomsättningförändring -1,16% 2,09% 5,64% 6,35% 1,08% -0,51% 45,99% 15,14% 16,02% -%
Du Pont-modellen 14,28% 17,16% 25,53% 26,47% 16,17% 16,37% 24,39% -23,05% 13,83% 12,00%
Vinstmarginal 9,94% 12,76% 19,25% 16,28% 7,68% 8,83% 13,34% -13,91% 8,38% 8,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,59% 5,77% 16,48% 26,15% 18,18% 10,55% 8,57% -13,45% 16,28% 11,20%
Soliditet 27,07% 33,90% 51,70% 46,36% 50,68% 35,09% 29,48% 14,80% 45,55% 40,04%
Kassalikviditet 88,59% 111,83% 149,00% 225,32% 182,01% 131,26% 126,38% 71,26% 158,51% 130,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...