Visa allt om GA-fastigheter AB
Visa allt om GA-fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 646 8 512 8 492 6 944 6 248 5 945 3 945 0 0 0
Övrig omsättning 1 18 23 114 4 - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 54 0 5 68 0 1 -686 -94 -47 -379
Resultat efter finansnetto 223 19 38 526 -130 -24 -887 10 776 1 104 308
Årets resultat 201 -28 38 526 -130 -24 -887 10 776 1 104 308
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 316 1 318 1 342 1 220 4 665 5 512 5 792 15 422 4 664 2 289
Omsättningstillgångar 1 573 1 484 2 386 2 250 1 791 1 437 1 199 1 586 1 568 2 941
Tillgångar 2 889 2 802 3 728 3 471 6 456 6 948 6 992 17 008 6 232 5 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 977 1 776 1 804 2 482 5 656 1 845 5 810 16 697 5 921 4 817
Obeskattade reserver 68 47 0 0 0 3 941 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 843 978 1 924 989 800 1 162 1 181 311 311 412
Skulder och eget kapital 2 889 2 802 3 728 3 471 6 456 6 948 6 992 17 008 6 232 5 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 3 495 3 686 3 897 2 886 3 060 2 837 2 197 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 395 1 473 1 573 1 199 1 270 1 147 885 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 647 8 530 8 515 7 058 6 252 5 945 3 945 0 0 20
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 956 1 064 1 062 868 781 743 493 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 681 751 766 570 575 523 401 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 107 53 190 152 243 241 -490 -94 -47 -379
Nettoomsättningförändring -10,17% 0,24% 22,29% 11,14% 5,10% 50,70% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,79% 0,64% 1,02% 15,18% 9,68% 0,20% -2,47% -% -% -%
Vinstmarginal 2,94% 0,21% 0,45% 7,59% 10,00% 0,24% -4,39% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 9,55% 5,94% 5,44% 18,16% 15,86% 4,63% 0,46% -% -% -%
Soliditet 70,27% 64,69% 48,39% 71,51% 87,61% 68,36% 83,09% 98,17% 95,01% 92,12%
Kassalikviditet 186,60% 151,74% 124,01% 227,50% 223,88% 123,67% 101,52% 509,97% 504,18% 713,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...