Visa allt om R S Ugnsservice Aktiebolag
Visa allt om R S Ugnsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 267 1 041 1 161 448 862 977 2 840 2 593 3 865 5 273
Övrig omsättning - - - - - - - - 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -288 292 -207 -406 -743 507 282 1 070 573
Resultat efter finansnetto 44 -288 293 -208 -400 -730 459 383 1 139 602
Årets resultat 34 -288 293 -208 -172 7 237 211 692 344
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 33 10 0 5 13 23 42 37 42
Omsättningstillgångar 912 1 100 1 411 1 393 1 766 2 269 3 738 3 242 3 281 3 126
Tillgångar 935 1 133 1 421 1 393 1 771 2 282 3 762 3 284 3 318 3 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 943 1 388 1 250 1 608 1 923 2 047 1 937 1 846 1 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 228 977 856 774 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 189 34 143 163 131 738 491 698 1 273
Skulder och eget kapital 935 1 133 1 421 1 393 1 771 2 282 3 762 3 284 3 318 3 168
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 25 374 105 260 240 710 114 123 113 99
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 25 23 45 57 27 27 27 35 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 4 46 18 37 30 88 45 63 59 99
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 131 127 120 130
Omsättning 267 1 041 1 161 448 862 977 2 840 2 593 3 914 5 273
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 134 521 581 224 431 489 2 840 2 593 3 865 2 637
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 224 73 174 171 409 194 260 288 277
Rörelseresultat, EBITDA 54 -274 296 -202 -398 -732 525 303 1 088 598
Nettoomsättningförändring -74,35% -10,34% 159,15% -48,03% -11,77% -65,60% 9,53% -32,91% -26,70% -%
Du Pont-modellen 4,71% -25,42% 20,62% -14,50% -21,91% -31,38% 13,85% 11,66% 34,63% 19,79%
Vinstmarginal 16,48% -27,67% 25,24% -45,09% -45,01% -73,29% 18,35% 14,77% 29,73% 11,89%
Bruttovinstmarginal 39,33% 33,24% 61,15% 50,67% 6,96% 18,83% 34,23% 29,54% 43,03% 27,73%
Rörelsekapital/omsättning 297,75% 87,51% 118,60% 279,02% 185,96% 218,83% 105,63% 106,09% 66,83% 35,14%
Soliditet 87,49% 83,23% 97,68% 89,73% 90,80% 91,63% 73,55% 77,75% 72,43% 54,42%
Kassalikviditet 779,49% 582,01% 4 150,00% 974,13% 1 083,44% 1 732,06% 506,50% 660,29% 470,06% 245,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...