Visa allt om DIG i Norr Aktiebolag
Visa allt om DIG i Norr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 221 1 375 1 546 2 000 2 867 3 204 4 180 3 904 3 958 4 401
Övrig omsättning 99 110 182 156 - 13 70 21 62 126
Rörelseresultat (EBIT) -19 -65 -214 -341 -27 -80 109 -114 -22 468
Resultat efter finansnetto -21 -56 -206 -326 9 -58 165 -19 1 503
Årets resultat 6 8 84 1 97 0 110 164 95 234
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 218 299 1 211 1 766 2 314 2 660 2 131 2 604 3 081
Omsättningstillgångar 1 664 1 686 1 423 1 114 1 391 1 289 1 596 1 548 1 271 1 314
Tillgångar 1 846 1 904 1 721 2 325 3 157 3 603 4 256 3 678 3 875 4 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 151 1 143 1 059 1 158 1 061 1 061 951 787 692
Obeskattade reserver 40 73 143 465 815 943 1 040 995 1 200 1 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 164 315 464 734 255 567 992
Kortfristiga skulder 650 681 435 637 870 1 135 1 422 1 478 1 321 1 408
Skulder och eget kapital 1 846 1 904 1 721 2 325 3 157 3 603 4 256 3 678 3 875 4 395
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 498 542 517 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 280 330 439 513 496 773 728 572 489 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 153 140 20 205 215 258 506 608 358 395
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Omsättning 1 320 1 485 1 728 2 156 2 867 3 217 4 250 3 925 4 020 4 527
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 1 375 773 1 000 1 434 1 068 1 045 976 990 880
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 484 321 389 364 357 459 457 381 350
Rörelseresultat, EBITDA 18 15 114 173 523 498 746 510 613 1 057
Nettoomsättningförändring -11,20% -11,06% -22,70% -30,24% -10,52% -23,35% 7,07% -1,36% -10,07% -%
Du Pont-modellen -0,27% -2,36% -11,27% -12,86% 1,62% -0,28% 4,77% 0,54% 2,17% 12,95%
Vinstmarginal -0,41% -3,27% -12,55% -14,95% 1,78% -0,31% 4,86% 0,51% 2,12% 12,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 39,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,05% 73,09% 63,91% 23,85% 18,17% 4,81% 4,16% 1,79% -1,26% -2,14%
Soliditet 64,37% 63,44% 72,90% 60,29% 55,71% 48,74% 42,94% 45,33% 42,61% 37,07%
Kassalikviditet 256,00% 247,58% 327,13% 174,88% 159,89% 113,57% 112,24% 104,74% 96,21% 93,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...