Visa allt om Syntronic i Sandviken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 595 1 762 1 745 1 752 1 577 1 838 1 720 1 720 1 520 1 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 301 1 135 1 046 1 099 1 385 1 653 1 520 1 505 1 373 992
Resultat efter finansnetto 2 231 2 176 2 870 2 519 1 433 1 719 2 771 2 675 2 980 993
Årets resultat 1 650 1 563 1 586 2 022 1 055 1 267 2 309 2 255 2 577 1 767
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 400 10 308 9 140 10 011 11 131 12 252 13 373 8 493 8 614 6 186
Omsättningstillgångar 12 403 12 740 12 527 9 394 6 123 5 142 2 482 6 073 4 524 4 870
Tillgångar 22 804 23 048 21 667 19 404 17 254 17 394 15 855 14 566 13 138 11 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 821 19 870 18 308 16 721 14 699 13 644 12 377 11 058 9 103 6 826
Obeskattade reserver 1 673 1 323 993 275 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 401 1 536 1 671 1 671 1 806 1 941 2 076 2 245 2 346 2 481
Kortfristiga skulder -91 318 695 736 748 1 809 1 402 1 263 1 689 1 749
Skulder och eget kapital 22 804 23 048 21 667 19 404 17 254 17 394 15 855 14 566 13 138 11 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 700 0 0 0 0 0 990 300 300
Omsättning 2 595 1 762 1 745 1 752 1 577 1 838 1 720 1 720 1 520 1 120
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 301 1 333 1 167 1 220 1 506 1 774 1 641 1 626 1 444 1 063
Nettoomsättningförändring 47,28% 0,97% -0,40% 11,10% -14,20% 6,86% 0,00% 13,16% 35,71% -%
Du Pont-modellen 10,02% 9,71% 13,60% 13,44% 8,73% 10,29% 18,23% 19,33% 23,94% 10,67%
Vinstmarginal 88,05% 127,07% 168,83% 148,86% 95,56% 97,39% 168,08% 163,72% 206,91% 105,36%
Bruttovinstmarginal 82,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 481,46% 704,99% 678,05% 494,18% 340,84% 181,34% 62,79% 279,65% 186,51% 278,66%
Soliditet 92,64% 90,69% 87,87% 87,22% 85,19% 78,44% 78,06% 75,92% 69,29% 61,74%
Kassalikviditet -% 4 006,29% 1 802,45% 1 276,36% 818,58% 284,25% 177,03% 480,84% 267,85% 278,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...