Visa allt om Syntronic i Sandviken Aktiebolag
Visa allt om Syntronic i Sandviken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 114 2 595 1 762 1 745 1 752 1 577 1 838 1 720 1 720 1 520
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 174 1 301 1 135 1 046 1 099 1 385 1 653 1 520 1 505 1 373
Resultat efter finansnetto 2 758 2 231 2 176 2 870 2 519 1 433 1 719 2 771 2 675 2 980
Årets resultat 2 251 1 650 1 563 1 586 2 022 1 055 1 267 2 309 2 255 2 577
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 125 10 400 10 308 9 140 10 011 11 131 12 252 13 373 8 493 8 614
Omsättningstillgångar 15 308 12 403 12 740 12 527 9 394 6 123 5 142 2 482 6 073 4 524
Tillgångar 25 434 22 804 23 048 21 667 19 404 17 254 17 394 15 855 14 566 13 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 072 19 821 19 870 18 308 16 721 14 699 13 644 12 377 11 058 9 103
Obeskattade reserver 1 978 1 673 1 323 993 275 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 131 1 401 1 536 1 671 1 671 1 806 1 941 2 076 2 245 2 346
Kortfristiga skulder 253 -91 318 695 736 748 1 809 1 402 1 263 1 689
Skulder och eget kapital 25 434 22 804 23 048 21 667 19 404 17 254 17 394 15 855 14 566 13 138
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 700 0 0 0 0 0 990 300
Omsättning 2 114 2 595 1 762 1 745 1 752 1 577 1 838 1 720 1 720 1 520
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 449 1 301 1 333 1 167 1 220 1 506 1 774 1 641 1 626 1 444
Nettoomsättningförändring -18,54% 47,28% 0,97% -0,40% 11,10% -14,20% 6,86% 0,00% 13,16% -%
Du Pont-modellen 10,99% 10,02% 9,71% 13,60% 13,44% 8,73% 10,29% 18,23% 19,33% 23,94%
Vinstmarginal 132,26% 88,05% 127,07% 168,83% 148,86% 95,56% 97,39% 168,08% 163,72% 206,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 82,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 712,16% 481,46% 704,99% 678,05% 494,18% 340,84% 181,34% 62,79% 279,65% 186,51%
Soliditet 92,85% 92,64% 90,69% 87,87% 87,22% 85,19% 78,44% 78,06% 75,92% 69,29%
Kassalikviditet 6 050,59% -% 4 006,29% 1 802,45% 1 276,36% 818,58% 284,25% 177,03% 480,84% 267,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...