Visa allt om Landax AB
Visa allt om Landax AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 39 200
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -53 -111 -122 -111 -159 -223 -183 -822 -638
Resultat efter finansnetto 0 -53 -108 -9 -2 342 6 271 -3 143 -12 064 -12 811 1 387
Årets resultat 0 -53 -108 -9 -2 342 6 271 -3 143 -12 064 -12 811 1 387
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 787 0 0 7 372 11 662 14 053 7 594 6 348 17 942 40 755
Omsättningstillgångar 87 874 927 1 730 169 95 93 2 462 1 227 512
Tillgångar 874 874 927 9 102 11 832 14 149 7 688 8 810 19 169 41 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 874 874 928 4 835 4 844 7 187 916 4 059 16 122 40 934
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 679 3 679 3 679 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 4 267 3 308 3 283 3 093 4 751 3 046 334
Skulder och eget kapital 874 874 927 9 102 11 832 14 149 7 688 8 810 19 169 41 267
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 124 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 8 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 800 0 0 0 0 0 12 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 39 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 20 100
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 66 157
Rörelseresultat, EBITDA 0 -53 -111 -122 -111 -159 -223 -183 -822 -637
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -80,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -66,79% 3,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -32 828,21% 712,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -4 664,10% 89,00%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,11% 53,12% 40,94% 50,80% 11,91% 46,07% 84,10% 99,19%
Kassalikviditet -% -% -% 40,54% 5,11% 2,89% 3,01% 51,82% 36,74% 120,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...