Visa allt om Carlström Försäkringsrutin Aktiebolag
Visa allt om Carlström Försäkringsrutin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 515 403 367 574 503 505 647 730 697 791
Övrig omsättning - - - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 308 98 123 189 157 7 173 21 6 -63
Resultat efter finansnetto 308 99 127 194 160 10 176 8 8 -41
Årets resultat 240 77 99 143 118 7 129 1 2 129
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Omsättningstillgångar 509 317 363 424 380 262 465 454 547 773
Tillgångar 509 317 363 424 380 262 465 454 547 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 212 233 274 247 129 250 241 440 566
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 105 130 150 133 133 214 213 107 223
Skulder och eget kapital 509 317 363 424 380 262 465 454 547 789
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 363 351 512 466 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 122 214 170 300 234 5 0 0 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 20 22 17 32 49 76 72 149 150 167
Utdelning till aktieägare 240 92 98 140 116 0 128 120 200 128
Omsättning 515 403 367 574 503 505 650 730 697 791
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 515 403 367 287 252 253 324 365 349 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 144 237 188 167 143 223 213 331 314 384
Rörelseresultat, EBITDA 308 98 123 189 157 7 173 21 6 -63
Nettoomsättningförändring 27,79% 9,81% -36,06% 14,12% -0,40% -21,95% -11,37% 4,73% -11,88% -%
Du Pont-modellen 60,51% 31,23% 34,99% 45,75% 42,11% 3,82% 37,63% 5,73% 1,46% -5,20%
Vinstmarginal 59,81% 24,57% 34,60% 33,80% 31,81% 1,98% 27,05% 3,56% 1,15% -5,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,90% 52,61% 63,49% 47,74% 49,11% 25,54% 38,79% 33,01% 63,13% 69,53%
Soliditet 70,73% 66,88% 64,19% 64,62% 65,00% 49,24% 53,76% 53,08% 80,44% 71,74%
Kassalikviditet 341,61% 301,90% 279,23% 282,67% 285,71% 196,99% 217,29% 213,15% 511,21% 346,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...