Visa allt om Inslipargruppen i Helsingborg Aktiebolag
Visa allt om Inslipargruppen i Helsingborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 58 239 153 345 144 6 4 417 7 147 6 940
Övrig omsättning 145 170 113 93 26 1 203 1 907 471 651 525
Rörelseresultat (EBIT) -606 -527 -1 012 -1 532 -1 635 8 562 121 673 727
Resultat efter finansnetto 2 198 -669 -1 354 -1 686 -1 542 11 950 1 565 -204 -74 101
Årets resultat 3 075 -585 -505 -1 407 -1 453 12 320 890 -190 -38 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 106 17 352 19 185 19 359 19 324 5 778 12 408 13 010 13 016 11 194
Omsättningstillgångar 413 138 501 347 637 10 996 1 398 1 026 1 495 1 229
Tillgångar 15 519 17 491 19 685 19 706 19 960 16 774 13 806 14 037 14 511 12 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 196 9 121 9 706 10 210 10 834 13 886 1 567 677 866 904
Obeskattade reserver 0 0 0 12 12 51 421 0 0 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 890 2 630 2 739 2 546 2 573 2 221 10 854 11 623 11 582 9 811
Kortfristiga skulder 1 433 5 739 7 240 6 937 6 541 616 964 1 737 2 062 1 671
Skulder och eget kapital 15 519 17 491 19 685 19 706 19 960 16 774 13 806 14 037 14 511 12 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 482 717 101 99 357 604 822
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 61 0 18 175 106 690 1 035 610
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 56 40 52 176 270 138 124 350 544 477
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0
Omsättning 151 228 352 246 371 1 347 1 913 4 888 7 798 7 465
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 2 1 1 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 153 173 144 6 736 1 191 1 388
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 686 538 420 349 241 380 402
Rörelseresultat, EBITDA -495 -414 -892 -1 406 -1 549 69 818 322 980 1 103
Nettoomsättningförändring -89,66% -75,73% 56,21% -55,65% 139,58% 2 300,00% -99,86% -% 2,98% -%
Du Pont-modellen 34,66% -3,00% -3,63% -7,75% -4,05% 74,58% 16,20% 2,24% 4,64% 5,92%
Vinstmarginal 89 650,00% -905,17% -299,16% -998,04% -234,20% 8 687,50% 37 266,67% 7,13% 9,42% 10,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 10,34% 34,73% 0,00% 76,52% 43,06% -1 966,67% 63,48% 60,82% 61,74%
Rörelsekapital/omsättning -17 000,00% -9 656,90% -2 819,67% -4 307,19% -1 711,30% 7 208,33% 7 233,33% -16,10% -7,93% -6,37%
Soliditet 78,59% 52,15% 49,31% 51,86% 54,32% 83,01% 13,60% 4,82% 5,97% 7,49%
Kassalikviditet 27,91% 2,18% 6,59% 4,79% 9,74% 1 781,49% 144,19% 20,15% 25,41% 17,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...