Visa allt om Hytrans AB
Visa allt om Hytrans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 22 695 23 969 25 407 23 242 23 335 22 614 19 851 17 998 18 923 16 155
Övrig omsättning 3 097 3 684 2 165 2 000 3 425 857 1 693 1 302 2 122 1 645
Rörelseresultat (EBIT) 1 322 1 691 1 825 1 621 2 941 -210 -240 -189 2 678 2 105
Resultat efter finansnetto 1 400 1 486 1 566 1 460 2 703 -241 -359 -705 2 086 1 680
Årets resultat 770 1 151 682 885 1 408 499 622 570 752 147
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 759 16 492 11 729 11 313 9 375 8 984 12 888 14 753 13 956 12 523
Omsättningstillgångar 10 469 13 659 10 300 9 408 9 070 6 478 6 911 6 277 7 090 5 140
Tillgångar 28 227 30 152 22 029 20 721 18 444 15 462 19 799 21 030 21 045 17 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 361 8 591 7 440 6 758 5 873 4 464 3 965 3 343 2 773 2 021
Obeskattade reserver 2 594 2 195 2 195 1 511 1 210 421 1 401 2 550 4 051 3 012
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 843 10 225 7 138 6 709 5 069 4 674 7 084 8 737 8 173 7 936
Kortfristiga skulder 8 429 9 140 5 256 5 743 6 293 5 902 7 349 6 399 6 049 4 695
Skulder och eget kapital 28 227 30 152 22 029 20 721 18 444 15 462 19 799 21 030 21 045 17 664
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 464 7 413 7 388 6 418 6 496 5 610 5 583 4 878 4 825 4 021
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 120 2 289 2 419 2 219 2 152 1 819 1 761 1 799 1 762 1 470
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 792 27 653 27 572 25 242 26 760 23 471 21 544 19 300 21 045 17 800
Nyckeltal
Antal anställda 20 19 23 19 19 18 17 16 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 135 1 262 1 105 1 223 1 228 1 256 1 168 1 125 1 262 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 516 433 458 457 419 437 424 446 349
Rörelseresultat, EBITDA 7 136 6 919 6 068 6 368 8 115 5 826 5 679 5 196 7 357 6 190
Nettoomsättningförändring -5,32% -5,66% 9,32% -0,40% 3,19% 13,92% 10,30% -4,89% 17,13% -%
Du Pont-modellen 5,66% 5,69% 8,39% 8,57% 16,37% 0,55% -0,59% -0,38% 12,85% 12,00%
Vinstmarginal 7,04% 7,16% 7,28% 7,64% 12,94% 0,38% -0,58% -0,44% 14,29% 13,12%
Bruttovinstmarginal 60,22% 56,86% 56,77% 59,62% 61,80% 60,69% 62,42% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,99% 18,85% 19,85% 15,77% 11,90% 2,55% -2,21% -0,68% 5,50% 2,75%
Soliditet 40,33% 34,17% 41,55% 37,99% 36,68% 30,88% 25,24% 24,63% 27,04% 23,72%
Kassalikviditet 124,20% 149,44% 195,97% 163,82% 144,13% 109,76% 94,04% 98,09% 117,21% 109,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...