Visa allt om Hytrans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 23 969 25 407 23 242 23 335 22 614 19 851 17 998 18 923 16 155 15 158
Övrig omsättning 3 684 2 165 2 000 3 425 857 1 693 1 302 2 122 1 645 1 637
Rörelseresultat (EBIT) 1 691 1 825 1 621 2 941 -210 -240 -189 2 678 2 105 2 197
Resultat efter finansnetto 1 486 1 566 1 460 2 703 -241 -359 -705 2 086 1 680 1 940
Årets resultat 1 151 682 885 1 408 499 622 570 752 147 565
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 492 11 729 11 313 9 375 8 984 12 888 14 753 13 956 12 523 9 296
Omsättningstillgångar 13 659 10 300 9 408 9 070 6 478 6 911 6 277 7 090 5 140 3 044
Tillgångar 30 152 22 029 20 721 18 444 15 462 19 799 21 030 21 045 17 664 12 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 591 7 440 6 758 5 873 4 464 3 965 3 343 2 773 2 021 1 875
Obeskattade reserver 2 195 2 195 1 511 1 210 421 1 401 2 550 4 051 3 012 1 539
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 225 7 138 6 709 5 069 4 674 7 084 8 737 8 173 7 936 4 733
Kortfristiga skulder 9 140 5 256 5 743 6 293 5 902 7 349 6 399 6 049 4 695 4 194
Skulder och eget kapital 30 152 22 029 20 721 18 444 15 462 19 799 21 030 21 045 17 664 12 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 413 7 388 6 418 6 496 5 610 5 583 4 878 4 825 4 021 3 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 289 2 419 2 219 2 152 1 819 1 761 1 799 1 762 1 470 1 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 653 27 572 25 242 26 760 23 471 21 544 19 300 21 045 17 800 16 795
Nyckeltal
Antal anställda 19 23 19 19 18 17 16 15 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 1 105 1 223 1 228 1 256 1 168 1 125 1 262 1 010 1 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 433 458 457 419 437 424 446 349 400
Rörelseresultat, EBITDA 6 919 6 068 6 368 8 115 5 826 5 679 5 196 7 357 6 190 5 710
Nettoomsättningförändring -5,66% 9,32% -0,40% 3,19% 13,92% 10,30% -4,89% 17,13% 6,58% -%
Du Pont-modellen 5,69% 8,39% 8,57% 16,37% 0,55% -0,59% -0,38% 12,85% 12,00% 17,91%
Vinstmarginal 7,16% 7,28% 7,64% 12,94% 0,38% -0,58% -0,44% 14,29% 13,12% 14,58%
Bruttovinstmarginal 56,86% 56,77% 59,62% 61,80% 60,69% 62,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,85% 19,85% 15,77% 11,90% 2,55% -2,21% -0,68% 5,50% 2,75% -7,59%
Soliditet 34,17% 41,55% 37,99% 36,68% 30,88% 25,24% 24,63% 27,04% 23,72% 24,17%
Kassalikviditet 149,44% 195,97% 163,82% 144,13% 109,76% 94,04% 98,09% 117,21% 109,48% 72,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...