Visa allt om Grafo Mekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 821 3 298 3 179 3 561 3 361 3 708 3 583 3 747 3 945 6 326
Övrig omsättning 59 26 3 - - 1 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 -46 -23 -109 -93 -167 -322 -363 -176 665
Resultat efter finansnetto -116 -47 -36 -118 -134 -130 -342 -502 -116 762
Årets resultat -116 -47 -36 -118 -134 -130 -342 -388 -27 567
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 13 24 48 69 118 139 178
Omsättningstillgångar 458 798 813 834 1 062 975 1 045 1 506 2 001 2 997
Tillgångar 458 798 819 847 1 086 1 023 1 114 1 624 2 140 3 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 179 226 262 381 515 645 987 1 374 1 671
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 114 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 396 620 593 585 706 509 469 637 651 1 297
Skulder och eget kapital 458 798 819 847 1 086 1 023 1 114 1 624 2 140 3 174
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 798 864 791 780 736 711
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 022 1 221 1 202 1 120 333 559 579 589 659 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 467 523 513 517 543 581 584 574 554 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Omsättning 2 880 3 324 3 182 3 561 3 361 3 709 3 587 3 747 3 945 6 326
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 940 825 795 890 1 120 927 896 937 986 1 582
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 442 437 416 568 511 493 493 501 568
Rörelseresultat, EBITDA -114 -41 -16 -97 -69 -119 -273 -311 -128 701
Nettoomsättningförändring -14,46% 3,74% -10,73% 5,95% -9,36% 3,49% -4,38% -5,02% -37,64% -%
Du Pont-modellen -24,67% -5,64% -2,81% -12,16% -7,83% -12,71% -27,29% -20,57% -5,23% 24,10%
Vinstmarginal -4,01% -1,36% -0,72% -2,89% -2,53% -3,51% -8,48% -8,91% -2,84% 12,09%
Bruttovinstmarginal 75,08% 75,32% 75,28% 72,20% 70,40% 74,68% 72,03% 69,55% 71,99% 63,22%
Rörelsekapital/omsättning 2,20% 5,40% 6,92% 6,99% 10,59% 12,57% 16,08% 23,19% 34,22% 26,87%
Soliditet 13,54% 22,43% 27,59% 30,93% 35,08% 50,34% 57,90% 60,78% 68,04% 57,32%
Kassalikviditet 115,66% 128,71% 137,10% 142,56% 150,42% 191,55% 222,81% 236,42% 295,08% 231,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...