Visa allt om Grafo Mekano Aktiebolag
Visa allt om Grafo Mekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 202 2 821 3 298 3 179 3 561 3 361 3 708 3 583 3 747 3 945
Övrig omsättning 22 59 26 3 - - 1 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 89 -114 -46 -23 -109 -93 -167 -322 -363 -176
Resultat efter finansnetto 88 -116 -47 -36 -118 -134 -130 -342 -502 -116
Årets resultat 88 -116 -47 -36 -118 -134 -130 -342 -388 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 13 24 48 69 118 139
Omsättningstillgångar 568 458 798 813 834 1 062 975 1 045 1 506 2 001
Tillgångar 568 458 798 819 847 1 086 1 023 1 114 1 624 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 62 179 226 262 381 515 645 987 1 374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 418 396 620 593 585 706 509 469 637 651
Skulder och eget kapital 568 458 798 819 847 1 086 1 023 1 114 1 624 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 690 - - 0 - 798 864 791 780 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 313 1 022 1 221 1 202 1 120 333 559 579 589 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 454 467 523 513 517 543 581 584 574 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 224 2 880 3 324 3 182 3 561 3 361 3 709 3 587 3 747 3 945
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 067 940 825 795 890 1 120 927 896 937 986
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 505 442 437 416 568 511 493 493 501
Rörelseresultat, EBITDA 89 -114 -41 -16 -97 -69 -119 -273 -311 -128
Nettoomsättningförändring 13,51% -14,46% 3,74% -10,73% 5,95% -9,36% 3,49% -4,38% -5,02% -%
Du Pont-modellen 15,67% -24,67% -5,64% -2,81% -12,16% -7,83% -12,71% -27,29% -20,57% -5,23%
Vinstmarginal 2,78% -4,01% -1,36% -0,72% -2,89% -2,53% -3,51% -8,48% -8,91% -2,84%
Bruttovinstmarginal 69,74% 75,08% 75,32% 75,28% 72,20% 70,40% 74,68% 72,03% 69,55% 71,99%
Rörelsekapital/omsättning 4,68% 2,20% 5,40% 6,92% 6,99% 10,59% 12,57% 16,08% 23,19% 34,22%
Soliditet 26,41% 13,54% 22,43% 27,59% 30,93% 35,08% 50,34% 57,90% 60,78% 68,04%
Kassalikviditet 135,89% 115,66% 128,71% 137,10% 142,56% 150,42% 191,55% 222,81% 236,42% 295,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...