Visa allt om HDW Data Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 930 13 251 13 016 12 215 11 344 9 910 8 601 7 936 7 468 6 408
Övrig omsättning 76 269 46 - - 14 - 2 677 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 269 2 199 1 545 878 538 632 592 1 776 158 194
Resultat efter finansnetto 2 257 2 181 1 523 876 552 611 513 1 642 66 169
Årets resultat 1 844 1 511 844 432 276 464 264 704 21 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 101 151 202 80 161 259 370 1 659 1 739
Omsättningstillgångar 6 128 5 707 5 123 4 432 4 439 4 162 3 758 5 532 2 224 1 916
Tillgångar 6 216 5 808 5 275 4 634 4 520 4 323 4 017 5 902 3 884 3 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 143 1 799 1 413 1 194 1 763 1 797 1 593 1 749 1 045 1 143
Obeskattade reserver 1 627 1 781 1 575 1 176 928 788 713 576 55 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 180 300 420 0 0 0 0 1 504 1 504
Kortfristiga skulder 2 446 2 047 1 987 1 844 1 830 1 739 1 711 3 577 1 281 977
Skulder och eget kapital 6 216 5 808 5 275 4 634 4 520 4 323 4 017 5 902 3 884 3 655
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 016 1 829 1 826 1 859 1 786 1 951 1 862 1 893 1 504 1 042
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 424 1 584 1 811 1 879 1 561 841 786 797 543 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 471 1 467 1 511 1 402 1 322 1 113 963 964 766 481
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 875 625 1 000 310 260 420 0 120
Omsättning 14 006 13 520 13 062 12 215 11 344 9 924 8 601 10 613 7 468 6 408
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 322 2 209 1 859 1 745 1 891 1 652 1 434 1 323 1 245 1 282
Personalkostnader per anställd (tkr) 838 828 754 761 799 674 613 629 485 400
Rörelseresultat, EBITDA 2 321 2 249 1 595 1 009 618 717 694 1 890 230 286
Nettoomsättningförändring 5,12% 1,81% 6,56% 7,68% 14,47% 15,22% 8,38% 6,27% 16,54% -%
Du Pont-modellen 36,52% 38,03% 29,65% 19,40% 12,39% 14,39% 14,54% 30,46% 4,38% 7,66%
Vinstmarginal 16,30% 16,67% 12,02% 7,36% 4,94% 6,28% 6,79% 22,66% 2,28% 4,37%
Bruttovinstmarginal 73,42% 75,70% 74,04% 71,81% 100,00% 66,72% 65,96% 100,00% 100,00% 44,35%
Rörelsekapital/omsättning 26,43% 27,62% 24,09% 21,19% 23,00% 24,45% 23,80% 24,63% 12,63% 14,65%
Soliditet 54,89% 54,89% 50,08% 44,47% 54,14% 55,00% 52,74% 36,66% 27,92% 31,88%
Kassalikviditet 250,53% 278,80% 254,60% 236,50% 239,29% 236,06% 214,67% 151,86% 165,03% 177,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...