Visa allt om Lindebergs Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 148 152 191 186 169 135 126 118 108 77
Övrig omsättning - - - - - - - - - 173
Rörelseresultat (EBIT) 32 14 40 50 85 4 10 6 11 107
Resultat efter finansnetto 3 -22 -1 5 22 -34 -25 -35 -21 80
Årets resultat 3 -22 -1 5 22 -34 -25 -35 -21 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 099 1 099 1 127 1 122 1 096 1 122 1 139 897 932 967
Omsättningstillgångar 27 21 66 80 112 34 64 231 239 309
Tillgångar 1 126 1 120 1 193 1 202 1 209 1 157 1 202 1 128 1 171 1 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 175 197 198 193 171 205 231 266 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 920 940 960 980 1 000 842 898 876 895 910
Kortfristiga skulder 0 4 36 23 15 144 99 22 10 13
Skulder och eget kapital 1 126 1 120 1 193 1 202 1 209 1 157 1 202 1 128 1 171 1 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 148 152 191 186 169 135 126 118 108 250
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 80 42 68 78 111 51 45 41 46 151
Nettoomsättningförändring -2,63% -20,42% 2,69% 10,06% 25,19% 7,14% 6,78% 9,26% 40,26% -%
Du Pont-modellen 2,84% 1,25% 3,35% 4,24% 7,03% 0,35% 0,92% 1,42% 1,71% 8,62%
Vinstmarginal 21,62% 9,21% 20,94% 27,42% 50,30% 2,96% 8,73% 13,56% 18,52% 142,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,24% 11,18% 15,71% 30,65% 57,40% -81,48% -27,78% 177,12% 212,04% 384,42%
Soliditet 18,29% 15,62% 16,51% 16,47% 15,96% 14,78% 17,05% 20,48% 22,72% 27,59%
Kassalikviditet -% 525,00% 183,33% 347,83% 746,67% 23,61% 64,65% 1 050,00% 2 390,00% 2 376,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...