Visa allt om Michael Holm Dental AB
Visa allt om Michael Holm Dental AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 136 9 162 13 988 14 904 15 385 16 628 15 647 10 802 9 585 10 566
Övrig omsättning 501 98 - 25 22 43 9 2 69 -
Rörelseresultat (EBIT) -210 -502 131 313 -1 208 1 559 1 309 923 358 251
Resultat efter finansnetto -209 -503 124 305 -1 203 1 564 1 316 940 388 280
Årets resultat -209 -503 54 284 -434 1 049 1 108 734 457 306
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 129 358 674 1 066 975 298 377 675
Omsättningstillgångar 958 1 478 2 944 2 913 3 207 4 270 3 934 3 793 2 961 2 790
Tillgångar 958 1 478 3 073 3 270 3 881 5 335 4 909 4 091 3 338 3 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 835 1 044 1 546 1 492 1 209 2 443 2 466 1 746 1 107 1 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 768 649 886 985 1 253
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 60 0 11
Kortfristiga skulder 124 434 1 527 1 778 2 672 2 124 1 794 1 398 1 247 1 014
Skulder och eget kapital 958 1 478 3 073 3 270 3 881 5 335 4 909 4 091 3 338 3 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 600 600 485 360 732
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 3 450 4 981 5 541 5 790 5 238 4 743 2 936 2 747 2 929
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 1 298 1 994 2 130 2 143 2 088 1 935 1 371 1 305 1 480
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 800 1 000 300 0 400
Omsättning 637 9 260 13 988 14 929 15 407 16 671 15 656 10 804 9 654 10 566
Nyckeltal
Antal anställda 0 18 20 18 18 20 19 13 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 509 699 828 855 831 824 831 871 881
Personalkostnader per anställd (tkr) - 266 361 446 467 416 401 382 419 449
Rörelseresultat, EBITDA -210 -440 384 578 -917 1 858 1 615 1 135 676 590
Nettoomsättningförändring -98,52% -34,50% -6,15% -3,13% -7,48% 6,27% 44,85% 12,70% -9,28% -%
Du Pont-modellen -21,82% -33,96% 4,26% 9,60% -30,95% 29,33% 27,13% 23,05% 11,62% 8,11%
Vinstmarginal -153,68% -5,48% 0,94% 2,11% -7,81% 9,41% 8,51% 8,73% 4,05% 2,66%
Bruttovinstmarginal 93,38% 76,80% 76,33% 76,94% 73,84% 76,57% 73,93% 73,44% 71,57% 72,99%
Rörelsekapital/omsättning 613,24% 11,39% 10,13% 7,62% 3,48% 12,91% 13,68% 22,17% 17,88% 16,81%
Soliditet 87,16% 70,64% 50,31% 45,63% 31,15% 56,40% 59,98% 58,27% 54,41% 60,30%
Kassalikviditet 772,58% 340,55% 154,29% 131,33% 92,70% 157,02% 176,31% 222,03% 189,57% 226,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...