Visa allt om Aktiebolaget ORBIS PICTUS
Visa allt om Aktiebolaget ORBIS PICTUS

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 15 17 171 234 337 800 1 278 537
Övrig omsättning - - - - - - 63 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -8 -4 1 -60 -1 23 -20 15 5
Resultat efter finansnetto -8 -8 -4 1 -48 -5 15 -54 16 5
Årets resultat -8 -8 -4 1 -48 -5 10 -54 10 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 6 8 11 20
Omsättningstillgångar 62 61 63 71 93 175 232 368 328 179
Tillgångar 62 61 63 71 93 183 237 376 339 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 46 54 58 56 104 109 99 154 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 15 9 13 37 79 128 277 186 55
Skulder och eget kapital 62 61 63 71 93 183 237 376 339 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 75 63 45 137 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 108 55
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 6 8 11 93 91 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 15 17 171 234 400 800 1 278 537
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 171 234 169 400 639 269
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 85 80 38 122 114 61
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -4 1 -60 -1 24 -16 24 26
Nettoomsättningförändring -100,00% -86,67% -11,76% -90,06% -26,92% -30,56% -57,88% -37,40% 137,99% -%
Du Pont-modellen -% -13,11% -6,35% 1,41% -51,61% -0,55% 9,70% -5,32% 4,72% 3,02%
Vinstmarginal -% -400,00% -26,67% 5,88% -28,07% -0,43% 6,82% -2,50% 1,25% 1,12%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 36,26% 51,71% 56,68% 54,12% 41,71% 59,78%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 300,00% 360,00% 341,18% 32,75% 41,03% 30,86% 11,38% 11,11% 23,09%
Soliditet 61,29% 75,41% 85,71% 81,69% 60,22% 56,83% 45,99% 26,33% 45,43% 72,36%
Kassalikviditet 258,33% 406,67% 700,00% 546,15% 251,35% 221,52% 181,25% 132,85% 176,34% 325,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...