Visa allt om Junibacken Aktiebolag
Visa allt om Junibacken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 419 1 576 2 167 1 776 1 827 1 753 1 826 2 209 2 300 2 273
Övrig omsättning 832 904 698 560 469 529 379 350 406 393
Rörelseresultat (EBIT) 87 7 356 228 429 561 560 749 458 422
Resultat efter finansnetto -92 -189 -7 -37 117 272 298 382 124 109
Årets resultat -92 -189 -8 22 91 191 182 274 83 515
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 155 9 552 9 903 10 129 9 484 9 099 9 295 9 126 9 270 9 435
Omsättningstillgångar 815 487 322 272 461 325 580 474 485 648
Tillgångar 9 970 10 039 10 225 10 400 9 945 9 424 9 875 9 600 9 756 10 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 714 3 406 3 595 3 604 3 582 3 690 3 719 3 737 3 553 3 620
Obeskattade reserver 0 0 0 0 58 69 72 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 001 6 402 6 327 6 487 5 707 5 408 5 623 5 483 5 638 5 793
Kortfristiga skulder 255 230 303 310 598 256 461 381 565 669
Skulder och eget kapital 9 970 10 039 10 225 10 400 9 945 9 424 9 875 9 600 9 756 10 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 546 505 575 567 527 471 396 534 629 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 168 206 177 136 156 176 179 234 212
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 200 90 89
Omsättning 2 251 2 480 2 865 2 336 2 296 2 282 2 205 2 559 2 706 2 666
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 710 788 1 084 888 914 877 913 552 575 568
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 352 404 381 343 314 292 178 228 221
Rörelseresultat, EBITDA 388 392 741 587 758 892 855 1 034 750 708
Nettoomsättningförändring -9,96% -27,27% 22,02% -2,79% 4,22% -4,00% -17,34% -3,96% 1,19% -%
Du Pont-modellen 0,88% 0,07% 3,50% 3,05% 4,32% 5,95% 5,67% 7,80% 4,69% 4,19%
Vinstmarginal 6,20% 0,44% 16,52% 17,85% 23,54% 32,00% 30,67% 33,91% 19,91% 18,57%
Bruttovinstmarginal 82,24% 71,00% 82,56% 99,61% 99,56% 94,52% 99,67% 99,68% 99,91% 97,80%
Rörelsekapital/omsättning 39,46% 16,31% 0,88% -2,14% -7,50% 3,94% 6,52% 4,21% -3,48% -0,92%
Soliditet 27,22% 33,93% 35,16% 34,65% 36,45% 39,69% 38,20% 38,93% 36,42% 35,90%
Kassalikviditet 270,98% 192,17% 91,42% 73,23% 69,40% 108,98% 96,31% 88,71% 61,59% 77,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...