Visa allt om Junibacken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 576 2 167 1 776 1 827 1 753 1 826 2 209 2 300 2 273 2 201
Övrig omsättning 904 698 560 469 529 379 350 406 393 358
Rörelseresultat (EBIT) 7 356 228 429 561 560 749 458 422 669
Resultat efter finansnetto -189 -7 -37 117 272 298 382 124 109 388
Årets resultat -189 -8 22 91 191 182 274 83 515 228
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 552 9 903 10 129 9 484 9 099 9 295 9 126 9 270 9 435 9 506
Omsättningstillgångar 487 322 272 461 325 580 474 485 648 652
Tillgångar 10 039 10 225 10 400 9 945 9 424 9 875 9 600 9 756 10 083 10 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 406 3 595 3 604 3 582 3 690 3 719 3 737 3 553 3 620 3 106
Obeskattade reserver 0 0 0 58 69 72 0 0 0 615
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 402 6 327 6 487 5 707 5 408 5 623 5 483 5 638 5 793 5 948
Kortfristiga skulder 230 303 310 598 256 461 381 565 669 490
Skulder och eget kapital 10 039 10 225 10 400 9 945 9 424 9 875 9 600 9 756 10 083 10 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 505 575 567 527 471 396 534 629 633 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 168 206 177 136 156 176 179 234 212 165
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 200 90 89 0
Omsättning 2 480 2 865 2 336 2 296 2 282 2 205 2 559 2 706 2 666 2 559
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788 1 084 888 914 877 913 552 575 568 550
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 404 381 343 314 292 178 228 221 180
Rörelseresultat, EBITDA 392 741 587 758 892 855 1 034 750 708 932
Nettoomsättningförändring -27,27% 22,02% -2,79% 4,22% -4,00% -17,34% -3,96% 1,19% 3,27% -%
Du Pont-modellen 0,07% 3,50% 3,05% 4,32% 5,95% 5,67% 7,80% 4,69% 4,19% 6,60%
Vinstmarginal 0,44% 16,52% 17,85% 23,54% 32,00% 30,67% 33,91% 19,91% 18,57% 30,44%
Bruttovinstmarginal 71,00% 82,56% 99,61% 99,56% 94,52% 99,67% 99,68% 99,91% 97,80% 98,32%
Rörelsekapital/omsättning 16,31% 0,88% -2,14% -7,50% 3,94% 6,52% 4,21% -3,48% -0,92% 7,36%
Soliditet 33,93% 35,16% 34,65% 36,45% 39,69% 38,20% 38,93% 36,42% 35,90% 34,94%
Kassalikviditet 192,17% 91,42% 73,23% 69,40% 108,98% 96,31% 88,71% 61,59% 77,73% 104,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...