Visa allt om Jaja Plast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 859 13 770 13 308 14 325 15 882 17 163 15 644 11 073 13 843 13 270
Övrig omsättning - 1 215 - 82 - - - 25 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 434 -163 -88 -46 197 985 -390 129 125
Resultat efter finansnetto 30 401 -208 -190 -122 161 965 -532 68 50
Årets resultat 30 401 -208 -190 -122 108 851 -532 68 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 102 2 023 2 190 2 424 2 349 2 567 2 499 2 390 2 363
Omsättningstillgångar 2 203 2 571 2 292 3 422 3 610 4 293 3 958 1 665 2 949 3 318
Tillgångar 2 248 2 673 4 315 5 613 6 034 6 642 6 525 4 164 5 339 5 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 593 717 317 525 1 065 1 187 1 379 528 1 060 992
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 1 983 2 583 2 192 1 861 1 748 1 875 1 596 1 433
Kortfristiga skulder 1 655 1 854 2 016 2 506 2 777 3 595 3 398 1 761 2 684 3 256
Skulder och eget kapital 2 248 2 673 4 315 5 613 6 034 6 642 6 525 4 164 5 339 5 681
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 122 897 677 885 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 884 1 107 1 073 1 110 1 386 338 0 0 0 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 402 476 516 528 619 603 436 433 534 504
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 13 859 14 985 13 308 14 407 15 882 17 163 15 644 11 098 13 859 13 270
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 620 4 590 3 327 3 581 3 971 4 291 5 215 5 537 6 922 4 423
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 542 408 420 512 526 457 573 722 498
Rörelseresultat, EBITDA 66 587 4 107 151 378 1 182 -180 281 251
Nettoomsättningförändring 0,65% 3,47% -7,10% -9,80% -7,46% 9,71% 41,28% -20,01% 4,32% -%
Du Pont-modellen 1,65% 17,88% -2,36% -0,30% 0,15% 3,72% 15,91% -9,10% 3,50% 3,34%
Vinstmarginal 0,27% 3,47% -0,77% -0,12% 0,06% 1,44% 6,64% -3,42% 1,35% 1,43%
Bruttovinstmarginal 26,07% 23,61% 27,58% 27,64% 25,41% 25,14% 26,85% 17,37% 19,63% 21,51%
Rörelsekapital/omsättning 3,95% 5,21% 2,07% 6,39% 5,24% 4,07% 3,58% -0,87% 1,91% 0,47%
Soliditet 26,38% 26,82% 7,35% 9,35% 17,65% 17,87% 21,13% 12,68% 19,85% 17,46%
Kassalikviditet 56,62% 72,55% 58,98% 96,41% 83,11% 91,18% 84,90% 68,09% 89,64% 79,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...