Visa allt om Torghörnan i Hallstahammar Aktiebolag
Visa allt om Torghörnan i Hallstahammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 480 4 566 4 429 4 775 4 256 4 376 4 101 4 293 3 960 3 601
Övrig omsättning 2 86 - - - - 1 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 175 71 -143 -14 273 144 284 261 160 13
Resultat efter finansnetto 175 91 -163 -15 238 160 267 263 151 8
Årets resultat 147 91 -178 -68 166 121 192 187 123 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 41 769 508 456 337 112 136 142 35
Omsättningstillgångar 2 431 2 166 827 1 220 1 157 1 287 1 421 1 017 1 098 911
Tillgångar 2 447 2 207 1 596 1 727 1 613 1 624 1 533 1 153 1 240 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 357 1 210 1 119 1 188 1 256 1 089 969 777 590 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 146 66 95 80 80 80 89 33 0
Kortfristiga skulder 934 852 411 445 277 454 484 288 617 479
Skulder och eget kapital 2 447 2 207 1 596 1 727 1 613 1 624 1 533 1 153 1 240 946
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 293 270 287 270 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 507 699 545 685 487 328 77 220 175 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 74 225 174 138 186 213 151 180 159 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 482 4 652 4 429 4 775 4 256 4 376 4 102 4 293 3 962 3 601
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 240 1 522 1 476 1 592 2 128 2 188 1 367 2 147 1 980 1 801
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 316 242 316 346 417 175 357 317 324
Rörelseresultat, EBITDA 200 94 -135 -6 294 161 296 273 175 40
Nettoomsättningförändring -1,88% 3,09% -7,25% 12,19% -2,74% 6,71% -4,47% 8,41% 9,97% -%
Du Pont-modellen 7,15% 4,26% -8,96% -0,81% 16,99% 9,91% 18,66% 22,81% 12,90% 1,37%
Vinstmarginal 3,91% 2,06% -3,23% -0,29% 6,44% 3,68% 6,97% 6,13% 4,04% 0,36%
Bruttovinstmarginal 24,98% 27,70% 21,02% 25,72% 29,89% 30,55% 26,75% 31,73% 27,73% 28,19%
Rörelsekapital/omsättning 33,42% 28,78% 9,39% 16,23% 20,68% 19,04% 22,85% 16,98% 12,15% 12,00%
Soliditet 55,46% 54,83% 70,11% 68,79% 77,87% 67,06% 63,21% 67,39% 47,58% 49,37%
Kassalikviditet 221,95% 204,46% 138,93% 201,80% 267,87% 238,99% 251,86% 279,51% 100,97% 108,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...